Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

N12n0005_015 中部經典(第13卷-第16卷) 第15卷

CBETA 電子佛典集成 » 南傳 (N) » 第 12 冊 » No.0005 » 第 15 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

第四品 分別品

第一三一 一夜賢者經

[0182a06] 如是我聞。——

[0182a07] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。時,世尊告諸比丘:「諸比丘!」彼諸比丘應諾:「世尊!」世尊如是曰:「諸比丘!一夜賢者,我為汝等說總說及分別,應諦聽,善思念之。我當說之。」彼諸比丘應世尊言:「如是,世尊!」世尊如是曰:

 「勿追於過去   勿願於未來
  一切過去者   彼已皆捨棄
  未來者未至   而彼現在法
  處處善觀察   不搖又不動
  了知彼修習   唯應今日作
  須作必熱心   誰知明日死
  不遇死大軍   實謂無其事
  熱心如是住   晝夜不懈怠
  此一夜賢者   謂靜寂默者

[0183a05] [P.188] 然者,諸比丘!如何為『追過去』?『於過去時有如是色』,於此隨起喜悅;『過去時有如是受』,於此隨起喜悅;『於過去時有如是想』,於此隨起喜悅;『於過去時有如是行』,於此隨起喜悅;『於過去時有如是識』,於此隨起喜悅。諸比丘!如是為追過去也。

[0183a09] 諸比丘!然者,如何為『不追過去』?『於過去時有如是色』,於此不起喜悅;『於過去時有如是受』,於此不起喜悅;『於過去時有如是想……如是行……如是識』,於此不起喜悅。諸比丘!如是為不追過去也。

[0183a12] 諸比丘!然者,如何為『願未來』?『於未來時應有如是色』,於此隨起喜悅;『於未來時應有如是受』,於此隨起喜悅;『於未來時應有如是想……如是行……如是識』,於此隨起喜悅。諸比丘!如是為願未來也。

[0184a01] 諸比丘!然者,如何為『不願未來』?『於未來時應有如是色』,於此不起喜悅;『於未來時應有如是受……應有如是想……應有如是行……應有如是識』,於此不起喜悅。諸比丘!如是為不願未來也。

[0184a04] [P.189] 諸比丘!然者,如何為『動搖於現在之諸法』?諸比丘!茲有無聞凡夫,不見諸聖者,不熟達聖法,不通曉聖法。不見諸善人,不熟達諸善人法,不通曉諸善人法。見色是我、或我是色、或我中有色、或色中有我也。見受是我、或我有受、或我中有受、或受中有我也。見想是我、或我有想、或我中有想、或想中有我也。見行是我、或我有行、或我中有行、或行中有我也。見識是我、或我有識、或我中有識、或識中有我也。諸比丘!如是動搖於現在之諸法也。

[0184a10] 諸比丘!然者,如何為『不動搖於現在之諸法』?諸比丘!茲有聞之聖弟子,見諸聖者,熟達聖法,通曉聖法,以見善人,熟達善法,通曉善人法。不見色是我、或我有色、或我中有色、或色中有我。不見受是我……乃至……想……乃至……行……乃至……識是我、或我有識、或我中有識、或識中有我〔之等見。〕諸比丘!如是為不動搖於現在之諸法也。

  勿追於過去   勿願於未來
  ……參照   前偈……
  此一夜賢者   謂靜寂默者

[0185a04] 一夜賢者之諸比丘!應為汝等說總說及分別,如是說者,緣如是而說也。」

[0185a05] 世尊如是說已,歡喜之彼諸比丘隨喜世尊之所說。——

第一三二 阿難一夜賢者經

[0186a03] 如是我聞。——

[0186a04] [P.190] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。恰其時,尊者阿難集於會堂,為諸比丘說法、說示、令正持、令躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢之總說與分別。其時,世尊於日暮從獨住而起,來近集會堂,近已,坐於所設之座。坐已,世尊告諸比丘曰:「諸比丘!何人集於會堂、為諸比丘說法、說示、令正持、令躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢者之總說與分別。」

[0186a09] 〔諸比丘言:〕「世尊!尊者阿難集於會堂為諸比丘說法、說示、令正持、令躍,令歡喜。〔即〕語一夜賢者之總說與分別。」

[0186a11] 其時,世尊告尊者阿難曰:「然者,阿難!汝如何為諸比丘說法、說示、令正持、躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢者之總說與分別。」

[0186a13] 〔尊者阿難言:〕「如是,世尊!我為諸比丘說法、說示、令正持、令躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢者之總說與分別。

  [P.191] 『勿追於過去   勿願於未來
  一切過去者   彼已皆捨棄
  未來者未至   而彼現在法
  處處善觀察   不搖又不動
  了知彼修習   唯應今日作
  作須必熱心   誰知明日光
  不遇死大軍   實謂無是事
  熱心如是住   晝夜不懈怠
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0187a10] 然者,友!如何為追過去。『於過去時有如是色。』於此隨起喜悅。『於過去時有如是受。』於此隨起喜悅。……〔參照前經〕……如是,友!如是於現在之諸法不動搖也。

 『勿追於過去   勿追於未來
  ……〔參照前之偈〕……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0188a02] 如是,世尊!我為諸比丘說法、說示、令正持、令躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢者之總說與分別。」

[0188a04] 〔世尊曰:〕「善哉!善哉!阿難!善哉!阿難!汝為諸比丘說法、說示、令正持、令躍、令歡喜、〔即〕語一夜賢者之總說與分別。

 『勿追於過去   勿追於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0188a09] 然者,阿難!如何為追過去……乃至……阿難!如何為追過去也。然者,阿難!如何為不追過去……乃至……阿難!如是為不追過去。然者,阿難!如何為願未來……乃至……阿難!如是為願未來也。然者,阿難!如何為不願未來……乃至……阿難!如是不願未來也。然者,阿難!如何為動搖於現在之諸法……乃至……阿難!如是為動搖於現在之諸法。然者,阿難!如何為不動搖於現在之諸法……乃至……阿難!如是為不動搖於現在之諸法也。

 『勿追於過去   勿追於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』」

[0189a04] 世尊如是說已,歡喜之尊者阿難隨喜世尊之所說。——

[P.192] 第一三三 大迦旃延一夜賢者經

[0190a03] 如是我聞。——

[0190a04] 一時,世尊住王舍城多普達(溫泉)精舍。時,尊者三彌提於夜曉時起出,往彼溫泉洗浴肢體,洗浴肢體已,著一衣而上以佇立乾其肢體。時有殊勝容色之一天神,夜漸明時以耀照全溫泉,近至尊者三彌提之處。近已,立於一面。立於一面之彼天神,如是言尊者三彌提:「比丘!汝憶持一夜賢者之總說與分別耶?」〔尊者三彌提曰:〕「友!我不憶持一夜賢者之總說與分別。友!然者,汝受持一夜賢者之總說與分別耶?」

[0190a10] 〔天神曰:〕「比丘!我亦不憶持一夜賢者之總說分別。比丘!然者,汝憶持一夜賢者之偈耶?」

[0190a12] 〔尊者三彌提曰:〕「友!我不憶持一夜賢者之偈。友!然者,汝憶持一夜賢者之偈耶?」

[0190a14] 〔天神曰:〕「比丘!我亦不憶持一夜賢者之偈。比丘!汝應學一夜賢者之總說與分別。比丘!汝應習一夜賢者之總說與分別。比丘!汝應憶持一夜賢者之總說與分別。比丘!一夜賢者之總說與分別。是持梵行最初之利益者也。」

[0191a03] [P.193] 彼天神如是言。如是言已,彼忽然消失。時,尊者三彌提,其夜過後,詣彼世尊之處。詣已,敬禮世尊坐於一面。坐於一面之尊者三彌提,如是白世尊言:「世尊!於此,於此,我於夜將曉時起出,至彼溫泉洗浴肢體。於溫泉洗浴肢體已,著一衣而上,佇立乾其肢體。世尊!時,有一天神,夜漸明時……〔參看前節〕……梵行之最利益者也。如是言已,忽然消失。善哉,世尊!世尊為我說一夜賢者之總說與分別。」

[0191a09] 〔世尊曰:〕「然者,比丘!應諦聽,善思念之,我當說之。」尊者三彌提應世尊:「如是,世尊。」世尊即如是說:

 「勿追於過去   勿願於未來
  一切過去者   彼已皆捨棄
  未來者未至   而彼現在法
  處處善觀察   不搖又不動
  了知彼修習   唯應今日作
  作須誠熱心   誰知明日死
  不遇死大軍   實謂無是事
  熱心如是住   晝夜不懈怠
  此一夜賢者   謂靜寂默者」

[0192a06] 世尊如是說,如是說已,善逝從坐起,入於精舍。

[0192a07] 時,世尊〔入〕去後不久,彼諸比丘如是思念:「友!如是世尊為我等略說而示總說,不分別詳細之義,從坐起而入精舍。

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……〔參看前偈〕……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0192a12] 世尊如是略示總說而不分別詳細之義,誰得詳細分別其義耶?」

[0192a13] [P.194] 時,彼諸比丘如是思念:「彼尊者大迦旃延是〔大〕師,為諸有學識之同梵行者所稱讚、所敬重。然者,尊者大迦旃延堪得詳細分別世尊所略總說之未詳細分別之義,我等至彼尊者大迦旃延之處。至已,對尊者迦旃延以問其義如何?」

[0193a02] 時,彼諸比丘,至彼尊者大迦旃延之處。至已,共問訊尊者大迦旃延。交換應喜、應樂之語已,坐於一面。坐於一面之彼等諸比丘,如是言尊者大迦旃延曰:「友!迦旃延!此,世尊為我等略示總說,未詳世分別其義,從坐起而入精舍。

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0193a08] 如是,世尊去後不久,友!迦旃延!我等生如是思惟:『如是,友!世尊略示總說、不詳細分別其義,從坐起而入精舍。

 「勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者」

[0193a13] 世尊如是略示總說而不詳細分別其義,誰得詳細分別其義耶?』如是,友!迦旃延!我等生如是思念:『問彼尊者迦旃延……如何?』大迦旃延應能分別。」

[0194a01] [P.195] 〔尊者迦旃延曰:〕「友!譬有人欲堅材,求堅材,行探求堅材,大樹之聳立而有堅材者,如以過根、過幹已,於枝葉而思求得堅〔材〕。此亦有如是之結果。諸尊者於〔大〕師之面前時,以棄彼世尊,思惟於我得問此義。友等!彼世尊實以知是知,見是見。是眼者、智、法者、梵行者、說者、宣說者、持義者、與不死者、法主、如來也。而親向世尊以問其義,其時奉持之。汝等如世尊之解說,應如是憶持之。」

[0194a07] 〔諸比丘曰:〕「友!迦旃延!世尊是正知是知……有時向世尊當請問其義,我等如世尊之解說,應如是憶持。而尊者大迦旃延亦是〔大〕師自己,及有學識之諸同梵行者所讚賞、敬重也。而尊者大迦旃延,由世尊略示總說未詳細分別者亦能詳細分別其義。勿躊躇,尊者大迦旃延應分別之。」

[0194a11] 〔尊者迦旃延曰:〕「友!然者,諦聽、善思念之,我當說之。」彼諸比丘答尊者大迦旃延曰:「如是,友!」尊者大迦旃延如是曰:

[0194a13] 「友!世尊對汝等所略示總說,未詳細分別其義,從坐起而入精舍時:

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0195a03] 友!如是,由世尊略示總說,未詳細分別其義,我如是詳細知解其義。

[0195a04] [P.196] 然者,友!如何是勿追過去:『如是,我眼有於過去之時』『如是有諸色。』其處被欲貪所縛而有識。識之為欲貪所縛故有喜。其喜故以追過去。『如是,我耳〔有〕於過去之時。』『如是〔有〕聲』……乃至……『如是,我鼻有於過去之時。』『如是〔有〕諸香。』……乃至……『如是,我舌有於過去之時。』『如是有諸味。』……乃至……『如是,我身有於過去之時。』『如是〔有〕諸觸。』……乃至……『如是,我意有於過去之時。』『如是有諸法。』識所縛於欲貪,識之所縛於欲貪故而喜彼,喜彼故而追於過去。友!如是追於過去也。

[0195a11] 然者,友!如何是勿追過去:『如是,我眼有於過去之時。』『如是〔有〕諸色。』於其處識不被縛於欲貪。識不被縛於欲貪故不喜彼。不喜彼故,為勿追於過去。『如是,我耳有於過去之時。』『如是〔有〕諸色。』……乃至……『如是,我鼻有於過去之時。』『如是〔有〕諸香。』……乃至……『如是,我舌有於過去之時。』『如是〔有〕諸味。』……乃至……『如是,我身有於過去之時。』『如是〔有〕諸觸。』……『如是,我意有於過去之時。』『如是〔有〕諸法。』於其處識不被縛於欲貪。識不被縛於欲貪故不喜彼。不喜彼故不追於過去。友!如是勿追於過去也。

[0196a04] 友!然者,如何願於未來:『如是,我眼有於未來之時。』『如是〔有〕諸色。』心願得於未得,緣心之願而喜彼,喜彼故願於未來。『如是,我耳有於未來之時。』『如是〔有〕諸聲。』……乃至……『如是,我鼻有於未來之時。』『如是〔有〕諸香。』……乃至……『如是,我舌有於未來之時。』『如是〔有〕諸味。』……乃至……『如是,我身有於未來之時。』『如是〔有〕諸觸。』……乃至……『如是,我 [P.197] 意有於未來之時。』『如是〔有〕諸法。』而心願得於未得,緣心之願而喜彼,喜彼故願於未來。如是,友!以願於未來也。

[0196a11] 然者,友!如何不願於未來:『如是,我眼有於未來之時。』『如是〔有〕諸色。』而心不願得於未得,不緣心之願故不喜彼,不喜彼故不願於未來。『如是我耳』……乃至……『我意有於未來之時。』『如是有諸法。』而心願得於未得,不緣心之願而不喜彼,不喜彼故不願於未來。如是,友!不願於未來也。

[0197a01] 然者,友!如何動搖於現在之諸法?友!彼眼與彼諸色,兩者皆為現在,於其現在,識被縛於欲貪,識被縛於欲貪故喜彼,喜彼故動搖於現在之諸法。友!彼耳與彼之諸聲……乃至……友!彼鼻與彼之諸香……乃至……友!彼舌與彼之諸味……乃至……友!彼身與彼之諸觸……乃至……彼意與彼之諸法,彼兩者皆於現在也……動於現在之諸法。如是,友!動搖於現在之諸法也。

[0197a06] 然者,友!如何不動搖於現在之諸法?友!彼眼與彼之諸色,兩者皆於現在。而於彼現在,識不被縛於欲貪,不被縛於諸欲貪故不喜彼,不喜彼故不動搖於現在之諸法。友!耳與彼諸聲……乃至……友!鼻與彼諸香……乃至……友!舌與彼之諸味……乃至……友!身與彼諸觸……乃至……意與彼諸法,兩者皆於現在,而於現在,識不被縛於欲貪,識不被縛於欲貪故不喜彼,不喜彼故,不動搖於現在之諸法。友!如是為不動搖於現在之諸法也。

[0197a12] [P.198] 友!世尊對汝等略示總說,不詳細分別其義,從座起而入精舍時:

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0198a02] 如是,友!由世尊所略示總說,未詳細分別其義者,我如是詳細知解。而願意者,諸尊者!應往世尊之處,以請問其義。如世尊之對汝等所說,如是,汝等應受持之。」

[0198a05] 時,彼等諸比丘,歡喜、隨喜尊者大迦旃延之所說,從座起而詣彼世尊之處。詣已,敬禮世尊,坐於一面。於一面坐之諸比丘,如是白世尊言:「世尊!世尊之略示總說,未詳細分別其義,從座起而入精舍時:

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0198a11] 世尊!如是,我等於世尊去後不久,生如是思惟:『友!世尊略示總說,未詳細分別其義而入精舍時:

 「勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者」

[0199a02] [P.199] 如是,由世尊略示總說,未詳細分別其義者,誰應〔得〕詳細分別其義耶?』世尊!而我等生如是念:『友!彼大迦旃延是〔大〕師自己……以問其義者,如何?』世尊!時,我等往尊者大迦旃延之處。至已,以其義問於尊者大迦旃延。世尊!我等由尊者大迦旃延說如是相、如是句、如是文,分別是義。」

[0199a06] 〔世尊曰:〕「諸比丘!大迦旃延是賢者也,大迦旃延是大慧者也。諸比丘!若汝等以其義問我,我亦如大迦旃延之解說,正應如是解說,此恰是其義也。汝等應如是憶持之。」

[0199a09] 世尊是說已。歡喜之彼諸比丘隨喜世尊之所說。——

第一三四 盧夷強耆一夜賢者經

[0200a03] 如是我聞。

[0200a04] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。其時,盧夷強耆住釋迦族之迦毘羅城尼拘律樹園。時有容色殊勝之旃達羅天子,夜將明時,明照全尼拘律樹園,而至彼尊者盧夷強耆之處。至已,立於一面。立於一面之旃達羅天子,如是言尊者盧夷強耆曰:「比丘!汝受持一夜賢者之總說及分別耶?」

[0200a08] [P.200] 〔尊者曰:〕「友!我不受持一夜賢者之總說及分別。然者,汝受持一夜賢者之總說與分別耶?」

[0200a10] 〔天子言:〕「比丘!我亦不受持一夜賢者之總說及分別。比丘!然者,汝受持一夜賢者之偈耶?」

[0200a12] 〔尊者曰:〕「友!我不受持一夜賢者之偈。友!然者,汝受持一夜賢者之偈耶?」

[0200a13] 〔天子言:〕「比丘!我受持一夜賢者之偈。」

[0200a14] 〔尊者曰:〕「友!然者,汝如何受持一夜賢者之偈耶?」

[0201a01] 〔天子言:〕「比丘!一時,世尊住三十三天之巴利奢陀伽(晝度樹)下之盤睹伽無巴羅尸羅(無垢白石。)於其處,世尊為三十三天之諸天神說一夜賢者之總說與分別。

 『勿追於過去   勿願於未來
  一切過去者   彼已皆捨去
  未來者未至   而彼現在法
  處處善觀察   不搖又不動
  了知彼修習   唯應今日作
  作須誠熱心   誰知明日死
  不遇死大軍   實謂無是事
  熱心如是住   晝夜不懈怠
  此一夜賢者   謂靜寂默者』

[0201a13] 比丘!如是,我受持一夜賢者之偈。比丘!汝應學一夜賢者之總說及分別。比丘!汝應受持一夜賢者之總說及分別。比丘!持一夜賢者之總說及分別是梵行之初利益者也。」旃達羅天子如是言已,忽然消失(於其處。)

[0202a02] [P.201] 時,尊者盧夷強耆,其夜將明時,收坐臥具,執衣鉢,出遊行彼舍衛城。次第遊行,至彼舍衛城祇陀林給孤獨園之世尊處。至已,敬禮世尊,坐於一面。坐於一面之尊者盧夷強耆如是白世尊言:「世尊!一時,我住釋迦族之迦毘羅城思拘律樹園。世尊!時,有容色殊勝一天子,夜將明時,明照全尼拘律樹園而來。來已,立於一面。世尊!立於一面之彼天子,如是言我曰:『比丘!汝受持一夜賢者之總說及分別耶?』世尊!如是言已,我對彼天子如是曰:『友!我不受持一夜賢者之總說及分別。友!然者,汝……梵行之初(利益)者也。』世尊!彼天子如是言。斯言已忽消失之。善哉!世尊!請世尊為我說一夜賢者之總說及分別。」

[0202a10] 〔世尊曰:〕「然者,比丘!汝知彼天子耶?」〔比丘言:〕「世尊!我不知彼天子。」

[0202a12] 〔世尊曰:〕「比丘!彼名為旃達羅天子也。旃達羅〔言:〕比丘!義解、作意、集中一切之心,以傾耳聞法。故,比丘!〔汝亦〕諦聽,善作意之,我當說之。」尊者盧夷強耆答世尊言:「如是,世尊。」世尊如是曰:

 「勿追於過去   勿願於未來
  ……〔參照前偈〕……
  此一夜賢者   謂靜寂默者

[0203a04] [P.202] 然者,比丘!如何為追過去:『於過去之時,有如是色。』於其處隨起喜悅。『於過去之時,有如是受。』……乃至……『有如是想。』……乃至……『有如是行。』……乃至……『有如是識。』於其處隨起喜悅。如是,比丘!為追於過去也。

[0203a07] 然者,比丘!如何為不追過去:『過去之時,有如是色。』……為不追過去也。

[0203a08] 然者,比丘!如何為願未來……〔參照前第百三十經〕,如是,比丘!於現在之諸法不搖動也。

 『勿追於過去   勿願於未來
  ……乃至……
  此一夜賢者   謂靜寂默者』」

[0203a13] 世尊如是說已。歡喜之尊者盧夷強耆隨喜世尊之所說。

第一三五 小業分別經

[0204a03] 如是我聞。——

[0204a04] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。其時,都提之子斯波學童詣世尊處。詣已,與世尊問訊,交談可喜、可樂之語已,坐於一面。坐於一面之彼都提之子斯波學童,如是白世尊言:「尊瞿曇!有何因、何緣,種種人存在之間,有優、劣之性耶?尊瞿曇!如何有諸短壽人、有長壽、有多病、有無病、有醜陋、有容麗、無權勢、 [P.203] 有權勢、有貧窮、有財富、有卑族、有貴族、有愚鈍、有伶俐耶?尊瞿曇!有如何因、如何緣,種種人存在之間,有優、劣之性耶?」

[0204a10] 〔世尊曰:〕「學童!種種有情,有各各之業,為業之相續者,有業為胎藏,被縛於業,以業為所依。以業分別種種之有情,即有優、劣之性。」

[0204a12] 〔學童言:〕「我如是聞尊瞿曇之略說,不詳細分別之義,不知解其詳細之義。善哉!尊瞿曇為我所說之法,使我詳細解知尊瞿曇如是略說,未詳細分別之義。」

[0204a14] 〔世尊曰:〕「然者,學童!應諦聽,善作意之,我當說之。」都提之子斯波學童對世尊言:「如是,尊!」世尊乃如是說:

[0205a02] 「學童!茲有一類或女、或男,殺生者而兇惡,手塗血、以殺戮為事,對諸有情無慈心。彼如是成就,如是由正持彼業,身壞命終之後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。若身壞命終後,不生於無幸處、惡趣、險難處、地獄,若來人位者,再生於何處亦短命也。學童!如是之所行,即殺生者而兇惡、手塗血、以殺戮為事,對諸生物無慈心,以至〔如是〕短命。

[0205a07] 學童!更茲有一類或女、或男、停止殺生、遠離殺生、捨棒、捨刀、知恥、有慈心、憐愍利益一切生物而住。彼如是成就,由如是正持彼業,身壞命終之後,生於善趣天界。若身壞命終之後,不生於善趣、天界,若來人位者,再生於何處亦長 [P.204] 命也。學童!如是之所行,即停止殺生、遠離殺生、捨棒、捨刀、知恥、有慈心、憐愍利益一切生物而住。以至〔如是〕長命。

[0205a12] 學童!茲有一類或女、或男、或依手、或依棒、或依刀、惱害諸有情。彼如是成就,由如是正持彼業,身壞命終之後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。若身壞命終之後,不生於無幸處、惡趣、險難處、地獄,若生來人位者,再生於何處亦多病也。學童如是之所行,或依手、或依棒、或依刀惱害諸有情類,即以至〔如是〕多病。

[0206a03] 學童!更茲有一類之或女、或男、或依手、或依棒、或依刀,不惱諸有情。彼如是成就,由如是正持彼業……無病也。學童!如是所行即不惱害……以至〔如是〕無病。

[0206a06] 學童!茲有一類之或女、或男,易忿怒、多愁、雖〔由其他〕言些少〔事〕,遂現為憤、怒、瞋恚、剛情、怒氣、瞋恚、不滿。彼如是成就,由如是正持彼業……無幸處……醜陋也。學童!如是之所行,即易忿怒……現不滿、以至〔如是〕醜陋。

[0206a09] 學童!更茲有一類或女、或男,不忿怒、不多愁、雖〔由其他〕言些少〔事〕,不忿、不怒、不瞋恚、不剛情、不現怒氣、瞋恚、不滿。彼如是成就,由如是正持彼業……善趣……端正也。學童!如是之所行即不忿怒……不現不滿、以至〔如是〕端正。

[0206a13] 學童!茲有一類或女、或男,有嫉姤心,對他〔人所得〕之利得、恭敬、尊重、尊敬、禮拜、供養,懷嫉之惡意以結姤心。彼如是成就,如是由正持彼業……無幸處……成為無權勢者。學童!如是所行即有嫉姤心……以結姤心,〔如是〕以至無權勢。

[0207a03] [P.205] 學童!更茲有一類或女、或男,有嫉姤心,對他〔人之所得〕之利得、恭敬、尊重、尊敬、禮拜、供養,不嫉、不懷惡意、無結姤心。彼……由其業……善趣……成為權威者……不結姤心,〔如是〕以至大權威。

[0207a06] 學童!茲有一類或女、或男,對沙門、婆羅門不施與飲食、衣服、車乘、華鬘、香料、塗油、臥具、住宅、登具者。彼……由彼業……無幸處……為貧窮者……不施與燈具,〔如是〕以至貧窮。

[0207a09] 學童!更有一類或女、或男,對沙門、婆羅門施與飲食……臥具、住宅、燈具者。彼……由彼業……善趣……為大財富者……施與臥具、住宅、燈具,〔如是〕以至大財富。

[0207a12] 學童!茲有一類或女、或男,傲慢而過慢,應禮人而不禮,應起迎而不起迎,應讓座而不讓座,應讓路而不讓路,應尊敬而不尊敬,應尊重而不尊重,應供敬而不恭敬,應供養而不供養,彼……由彼業……無幸處……為卑族……應供養而不供養,〔如是〕以至於卑族。

[0208a02] 學童!更有一類或女、或男,不傲慢而不過慢,應禮者而禮,應供養者而供養。彼……由彼業……善趣……為貴族……應供養而供養,〔如是〕以至於貴族。

[0208a04] 學童!茲有一類或女、或男,親近沙門、婆羅門已而尋問:『尊者!如何是善?如何是不善?如何是有罪?如何是無罪?如何是應修習?如何是不應修習?我長時行不利益、如何是苦?或長時行利益,如何是安樂?』彼……由彼業……無幸處……為愚鈍〔者〕……不尋問,〔如是〕以至愚鈍。

[0208a08] [P.206] 學童!更有一類或女、或男,親近沙門、婆羅門已,尋問:『尊者!善者,如何……利益,如何為樂?』彼……由彼業……善趣……為大慧〔者〕……尋問,以至〔如是〕於大慧。

[0208a11] 學童!如是至所行於短壽者,以持短壽;至所行於長壽者,以持長壽;至所行於多者,以持多病;至所行於無病者,以持無病;至所行於醜陋者,以持醜陋;至所行於端正者,以持端正;至所行於權勢者,以持權勢;至所行於貧窮者,以持貧窮,至所行於大富者,以持大富;至所行於卑族者,以持卑族;至所行於貴族者、以持貴族;至所行於愚鈍者,以持愚鈍;至所行於大慧者,以持大慧。

[0209a02] 學童!諸有情各有業,是業之相續者。業為胎藏而有,被縛於業,以業為所依。業以分諸有情,即有優劣之性。」

[0209a04] 如是說已,都提之子斯波學童,如是白世尊曰:「妙哉!尊瞿曇!妙哉!尊瞿曇!尊瞿曇!譬喻使伏者仰臥……見。恰如是,由尊瞿曇,以種種異門宣說法,使我歸依尊瞿曇。〔歸依〕法及比丘眾。尊瞿曇受納我從今日以後,以至命終歸依為優婆塞。」——

[P.207] 第一三六 大業分別經

[0210a03] 如是我聞。——

[0210a04] 一時,世尊住王舍城迦蘭陀竹林精舍。其時,尊者三彌提住林中之禪屋。時出家者普達梨弗,逍遙遊行至尊者三彌提之處。至已,與尊者互相問訊,交換可喜可樂之語後,坐於一面。坐於一面之普達梨弗,如是言尊者三彌提曰:「友!三彌提!如是,我親聞沙門瞿曇、親聽取:『身業是空無,語業是空無,唯有意業是真實。又有禪定,若成就其禪定者,亦無任何覺知。』」

[0210a09] 〔三彌提曰:〕「友!普達梨弗!勿如是言。友!普達梨弗!勿如是言。勿誹謗世尊,誹謗世尊不善也。世尊不如是說:『身業是空無,口業是空無,唯意業是真實。友!且彼有禪定,若彼成就禪定者即無任何之覺知。』」

[0210a12] 〔普達梨弗曰:〕「友!三彌提!汝出家多久耶?」

[0210a13] 〔尊者三彌提曰:〕「友!不久,三年矣。」

[0210a14] 〔普達梨弗曰:〕「茲今,我等如何言長老比丘耶?如何實如是新學比丘應為〔大〕師之護。友!三彌提!故思業,由身、口、意之作已,彼覺何耶?」

[0211a02] 〔尊者曰:〕「友普達梨弗!故思業,由身、口、意作已,彼覺苦。」

[0211a03] 時,出家者普達梨弗,不歡喜尊者三彌提之所說亦不反駁。不歡喜,不反駁,從座起而去也。

[0211a05] [P.208] 時,尊者三彌提,於出家〔者〕普達梨弗離去不久,往尊者阿難之處。往已,與尊者阿難共相問訊,交換可喜可樂之語後,坐於一面。坐於一面之尊者,敢以出家者普達梨弗共相對談之事,以告尊者阿難,尊者阿難聞已,如是言尊者三彌提曰:「友,三彌提!如是論說應奉見世尊。然,去,友!三彌提!我等應詣世尊之處。詣已,以此義奉告世尊。如世尊為我等所說明,我等應如是受持。」

[0211a10] 尊者三彌提答尊者阿難曰:「如是。」時,尊者阿難與尊者三彌提詣世尊之處。詣已,敬禮世尊,坐於一面。坐於一面之尊者阿難,以尊者三彌提與出家〔者〕普達梨弗共相論談之事奉告世尊。

[0211a13] 〔世尊〕聞已,世尊如是告尊者阿難曰:「阿難!我想不起有見過出家〔者〕普達梨弗。然,何以如是論談耶?然,阿難!由如是愚癡人之三彌提,對普達梨弗分別說明,一向說明其質問。」

[0212a02] 如是說已,尊者優陀夷如是白世尊曰:「世尊!然者,有關此,若由尊者三彌提,解說:『一切之所受是在此苦中者』如何?」

[0212a04] [P.209] 時,世尊告尊者阿難曰:「阿難!汝應見此愚癡人優陀夷之錯誤。阿難!我今知此愚癡人之想出,應是不正之想出。阿難!由最初普達梨弗之問三受。阿難!若普達梨弗如是問此愚癡人三彌提者,應如是說明之:『友,普達梨弗!由身、語、意,覺樂受者,是作思業已故,彼覺受樂。友,普達梨弗!由身、語、意,覺苦受者,是作思業已故,彼覺苦受。友,普達梨弗!由身、語、意,覺不苦不樂受者,是作思業已故,彼覺不苦不樂也。』阿難!如是說明,愚癡人之三彌提對普達梨弗,得為正說明。阿難!假令有任何異學之出家愚人、淺學者,阿難!若聽汝等分別如來之大業分別,誰亦得知明如來之大業分別。」

[0212a12] 〔阿難曰:〕「世尊!正其時,善逝!正其時。請世尊當分別大業分。拜聽世尊之諸比丘,應受持奉〔行〕。」

[0212a14] 〔世尊曰:〕「阿難!然者,應諦聽,善思念之,我當說。」尊者阿難奉答世尊:「如是,世尊。」世尊如是說:

[0213a02] 「阿難!於世間當認有此等之四種人。如何為四耶?阿難!茲或有人,為殺生者、偷盜者、愛欲之邪行者、虛誑語者、離間語者、粗惡語者、雜穢語者、貪欲者、瞋恚者、邪見者。彼身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。

[0213a05] 阿難!又或有人,殺生者……邪見者。彼身壞命終後,生於善趣、天界。

[0213a06] [P.210] 阿難!又或有人,離殺生者、離偷盜者、於愛欲離邪行者、離虛誑語者、離離間語者、離雜穢語者、不貪欲者、不瞋恚者、正見者。彼身壞命終後,生於善趣、天界。

[0213a09] 阿難!又或有人,離殺生者……正見者。彼身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。

[0213a11] 阿難!茲有沙門、婆羅門,由熱心、精勤、專精、不放逸、正作意、得如是之心三昧。即為此心之三昧,由超人清淨之天眼,見某人於此處,〔是〕殺生者、偷盜者、於愛欲之邪行者、虛誑語者、離間語者、粗惡語者、雜穢語者、貪欲者、瞋恚者、邪見者,見〔彼〕身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。彼如是言:『汝,實有諸惡業,有惡行之報。我真正見是人於此處,為殺生者、偷盜者……離間語者……乃至……邪見者。見〔彼〕身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』彼如是言:『汝,凡此殺生者、偷盜者……乃至……邪見者,彼悉皆於身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。若如是知者,此為正知者也。若知〔其〕他者,於此等有誤知。』如是之彼,唯其自知、自見、自所經驗,唯其頑固取著說:『唯此是真實,其他為虛妄。』

[0214a07] [P.211] 阿難!又於此,『阿難!或有沙門、婆羅門,由熱心、精勤……見某人於此是殺生者、偷盜者……乃至……邪見者。見〔其〕身壞命終後,生於善趣、天界。』彼如是言:『汝,實無諸罪業。無惡行之報。我真正見是人,於世界為殺生者、偷盜者……乃至……邪見者也。見〔其〕身壞命終後,生於善趣、天界。』彼如是言:『汝!凡此殺生者、偷盜者……乃至……邪見者,彼悉皆於身命終後,生於善趣、天界。如是知者,此為正知者。若知〔其〕他者,於彼等有謬智。』如是彼,唯彼之自知、自見、自所經驗,唯於此頑固取著說:『唯此是真實,而餘是虛妄。』

[0214a14] 阿難!茲或有沙門、婆羅門,由熱心、精勤……見某人於此處,離殺生、離偷盜、於愛欲離邪行者、離虛誑語者、離離間語者、離粗惡語者、離雜穢語者、不貪欲者、不瞋恚者、為正見者。見〔其〕身壞命終後,生於善趣、天界。彼如是言:『實有諸善者,有善行之報。我真正見是人於此處,離殺生者……乃至……為正見者。見〔其〕身壞命終後,生於善趣、天界。』彼如是言:『汝,凡此離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,見彼悉皆於身壞命終後,生於善趣、天界。若如是知者,此為正知者。若知〔其〕他者,於彼等有誤智。』如是之彼,唯彼之自知、自見、自所經驗,唯於此頑固取著說:『唯此是真實,其餘為虛妄。』

[0215a08] [P.212] 阿難!又茲有沙門、婆羅門……見某人於此處,離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者。見其身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。彼如是言:『汝!實無諸善業,無善行之報。我真正見是人於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,見其身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』彼如是言:『汝,凡此離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,彼悉皆於身壞命終後,……無幸處……其餘為虛妄。』

[0215a14] 然而,阿難!凡彼沙門或婆羅門如是言:『汝!實有諸惡業,有惡行之報。』——如是者即贊同彼。又彼如是言:『我真正見是人於此處,是殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者。見其身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』而彼如是言:『汝,凡此殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者,彼悉皆於身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』——如是不贊同彼。又彼如是言:『若是知者,此為正知。若知〔其〕他者,彼等有誤智。』——如是又不贊成彼。又真正唯彼之自知、自見、自所經驗,唯於此,頑固取著說:『唯此是真實,其餘為虛妄。』——如是又不贊同彼。所以者何?阿難!如何於如來之大業分別有別智。

[0216a08] 然而,阿難!彼沙門或婆羅門之如是言:『汝!實無諸惡業,無惡行之報。』——如是不贊同彼。且彼如是言:『我真正見是人於此處,是殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者。見其身壞命終後,生於善趣、天界。』——如是贊成彼。而且彼如是言:『汝,凡此殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者,彼悉皆身壞命終後, [P.213] 生於善趣、天界。』——如是不贊同彼。又彼如是言:『若如是知者,此正知知者,若知其他者,彼等有誤智。』——如是亦不贊成彼。又唯彼之自知、自見、自所經驗,唯於此頑固取著說:『唯此是真實,其餘為虛妄。』——如是亦不贊同彼。所以者何?然,阿難!於如來之大業分別,有別智。

[0217a02] 然而,阿難!凡彼沙門或婆羅門之如是言:『汝!實有善業,有善行之報。』——如是贊同彼。又彼之如是言:『我真正見是人於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者。見其身壞命終後,生於善趣、天界。』——如是亦贊同彼。而且彼如是言:『汝,凡離此殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,彼悉皆身壞命終後,生於善趣、天界。』——如是者不贊同彼。又彼如是言:『若如是知者,此為正知者,若知其他者,彼等有誤智。』——如是亦不贊成彼。又唯彼之自知、自見、自所經驗,唯於此,頑固取著說:『唯此是真實,其餘為虛妄。』——如是亦不贊同彼。所以者何?然,阿難!於如來之大業分別,有別智。

[0217a10] 然而,阿難!凡彼沙門或婆羅門之如是言:『汝!實無諸善業,無善行之報。』——如是者不贊同彼。而彼如是言:『我真正見是人於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者。見其身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』如是者即贊同彼。而彼如是言:『汝!凡是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者者,彼悉皆於身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』——如是不 [P.214] 贊同彼。又彼如是言:『若如是知者,此為正知。若知其他者,彼等有誤智。』——如是亦不贊同彼。『又唯彼之自知……乃至……其餘為虛妄。』如是亦贊同彼。所以者何?然,阿難!於如來之大業分別,有別智。

[0218a04] 然而,阿難!『凡彼人於此處,是殺生者、偷盜者……乃至……邪見者,身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者,或彼應以前所作之罪業當受其苦;彼或應於後所作之惡業當受其苦,彼或於死時,為有邪見者而有成就受持之。由此,彼壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。』然而,若彼於此處,〔是〕殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者,其報於現世,或於次世,或於後世生起而受之。

[0218a09] 然而,阿難!凡彼人於此處,是殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者,身壞命終後,生於善趣、天界者,或彼應以前所作之善業當受其樂。彼或應於後所作之善業當受其樂。或彼於死時,為有正見者,而有成就受持。由此,彼身壞命終後,生於善趣、天界。然而,若彼於此處,是殺生者、偷盜者……乃至……為邪見者,其報於現世,或於次世,或於後世生起而受之。

[0218a14] 然而,阿難!凡彼人於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,身壞命終後,生於善趣、天界者,於彼,或應以前彼所作之善業當受其樂,或彼於死時,為正見者而有成就受持。然而,若彼於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者者,其報於現世,或於次世,或於後世生起而受。

[0219a04] [P.215] 然而,阿難!凡彼人於此處,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,彼身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄者,於彼,或應以前所作之罪業當受其苦;或彼於後應彼所作之罪業當受其苦,或彼於死時,為有邪見者,成就受持之。由此,彼身壞命終後,生於無幸處、惡趣、險難處、地獄。而且,彼若於此世,是離殺生者、離偷盜者……乃至……為正見者,其報於現世,或於次世,或後世生起而受。

[0219a10] 如是,阿難!有業之不可有而見為不可有;有業之不可有而見為可有,有業之可有而見為可有;有業之可有而見為不可有。」

[0219a12] 世尊如是說已,歡喜之尊者阿難隨喜世尊之所說。——

第一三七 六處分別經

[0220a03] 如是我聞。——

[0220a04] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。時,世尊對諸比丘曰:「諸比丘!」彼等諸比丘應世尊〔曰:〕「世尊。」世尊如是曰:「諸比丘!我應為汝等說六處分別。應諦聽,善思念之,我當說之。」彼等諸比丘應世尊〔曰:〕「如是,世尊。」世尊如是曰:

[0220a08] [P.216] 「應知內六處。應知外六處。應知六識身。應知六觸身。應知十八意行。應知三十六有情句。於其中,依此而捨此。有三念住,此為聖者之所學,此為聖者之〔所〕習,〔大〕師以此訓眾。彼為瑜伽師中之無上人之調御師。此為六分別之總說。

[0220a11] 然,如是言:『應知內六處。』而言如是者,是緣何而言耶?有眼處、耳處、鼻處、舌處、身處、意處。如是所言:『應知內六處。』是緣此而言。

[0220a13] 復次,如是言:『應知外六處。』而言如是者,是緣何而言耶?有色處、聲處、香處、味處、觸處、法處。如是所言:『應知外六處。』是緣此而言。

[0221a01] 復次,如是言:『應知六識身。』而言如是者,是緣何而言耶?有眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。如是所言:『應知六識處。』是緣此而言。

[0221a03] 復次,如是言:『應知六觸身。』而言如是者,是緣何而言耶?有眼觸、耳觸、鼻觸、舌觸、身觸、意觸。如是所言:『應知六觸身。』是緣此而言。

[0221a05] [P.217] 復次,如是言:『應知十八意行。』而言如是者,是緣何而言耶?依眼見色已,思察喜處之色、思察憂處之色、思察捨處之色。依耳聞聲已……乃至……依鼻嗅香已……乃至……依舌味味已……乃至……依身觸觸已……乃至……依意識法已,思察喜處之法、思察憂處之法、思察捨處之法。如是有六喜行、六憂行、六捨行。如是所言:『應知十八意行。』是緣此而言。

[0221a10] 復次,如是言:『應知三十六有情句。』如是緣何而言耶?是依六在家為喜、六出離喜、六在家為憂、六出離為憂、六在家為捨、六出離為捨。

[0221a12] 此等中,依六在家為喜者何耶?乃對眼所識之諸色,可期望、好、悅、意樂、以隨伴世間味,或由獲得見為獲得,或既曾獲得,追憶所變易、滅、已過去而起喜。若如是類之喜者,此言依在家為喜。耳所識之諸聲……乃至……鼻所識之諸香……乃至……舌所識之諸味……乃至……身所識之諸觸……乃至……意所識之法,可期望、好、悅、意樂、以隨伴世間味,由獲得見為獲得,或既曾獲得,以追憶所變易、滅、已過去而起喜。若如是類之喜者,此言依在家為喜。此等乃依六在家為喜。

[0222a05] 此等中,依六出離為喜者何耶?乃對諸色而知為無常性、變易、離欲滅已,以如實正慧見如是:『昔時之諸法,今時此等一切之諸法,是無常、苦、變易法』而起喜。若如是類之喜者,此乃依出離為喜,知〔耳〕之識……乃至……〔鼻〕之諸香……乃至……〔舌〕之諸味……乃至……〔身〕之諸觸……乃至……〔意〕之 [P.218] 諸法,是無常性,變易、離欲、滅己,以如實正慧見如是:『昔時之諸法,今時此等一切之諸法,是無常、苦、變易法』而起喜,若如是類之喜者,此言依出離為喜。此等乃依六出離為喜。

[0222a12] 此等中,依六在家為憂者何耶?乃對眼所識之諸色,可期望、好、悅、意樂、隨伴世間味,由不獲得見為不獲得,或未曾獲得,追憶變易、滅、已過去以起憂。若如是類之憂,此言依在家為憂。耳所識之諸聲……乃至……鼻所識之諸香……乃至……舌所識之味……乃至……身所識之觸……乃至……意所識之法,可期望、好、悅、意樂、隨伴世間味,由不獲得見為不獲得,或未曾獲得,追憶變易、滅、已過去以起憂。若如是類之憂,此言依在家為憂。此等乃依六在家為憂。

[0223a04] 此等中,依六出離之憂者何耶?且知諸色是無常性、變易、離欲、滅已,以如實正慧見如是:『昔時之諸色、今時此等一切之諸色,是無常、苦、變易法。』對無上解脫生起需求:『於何時之日,即我今日,具足諸聖者之處而住、得具足彼處而住耶?』如是,由對無上諸解脫生起需求而起憂。而知諸聲……乃至……諸香…… [P.219] 乃至……諸味……乃至……諸觸……乃至……諸法之無常性、變易、離欲、滅已。以如實正慧見如是:『昔時之諸法、今時之此等一切之諸法,是無常、苦、變易之法。』對無上諸解脫生起需求:『於何時之日,即我今日,具足諸聖者之處而住、得具足彼處而住耶?』由對如是無上諸解脫,生起需求而起憂。此乃依六出離為憂。

[0223a12] 於此中,依六在家為捨者何耶?由眼見色已,愚者、癡者、凡夫不克服〔色之〕限界者、不克服〔色之〕報者,不見〔色之〕災患者、於無聞者、凡夫者有捨,若如是類之捨者,即不超越諸色,故此言依在家為捨。由耳聞聲已……乃至……由鼻嗅香已……乃至……由香味味已……乃至……由身觸觸已……乃至……由意識法已,愚者、癡者、凡夫者,不克服〔法之〕限界者、不克服〔法之〕報者,不見〔法之〕災患者,於無聞者、凡夫者有捨,若如是類之捨者,不超越此法,故此言依在家為捨。此等乃依六在家為捨。

[0224a05] 此等中,依六出離為捨者何耶?且知諸色是無常性、變易、離欲、滅已,以如實正慧見如是:『昔時之諸色,今時此等一切諸色,是無常、苦、變易法。』而起捨。若如是類之捨者,即超越此色。故此言依出離為捨。而知諸聲……乃至……諸香……乃至……諸味……乃至……諸觸……乃至……諸法之無常性、變易、離欲、滅已,以如實正慧,由見如是:『昔時之諸法,今時此等一切之諸法,是無常、苦、變易法』而起捨。若如是類之捨者,即超越此法。故此言依出離為捨。此等乃依六出離為捨。

[0224a12] 如是所言:『應知三十六有情句。』乃緣此而言。

[0224a13] [P.220] 如是言:『於此等中,依此等而拾此等。』乃緣何而如是言耶?諸比丘!於此等中,依彼六出離為喜,依此等、由此等,依彼六在家為喜,以捨此等,以超越此等。諸比丘!於此等中,依彼六在家為憂,依此等、由此等,依彼六在家為憂,捨此等,超越此等,如是而有其等之捨,如是而有其等之超越。諸比丘!於此等中,依彼六出離為捨,依此等、由此等,依彼六在家為捨,捨此等,超越此等,如是而有此等之捨,如是而有此等之超越。諸比丘!於此等中,依彼六出離為喜,依此等、由此等,依彼六出離為憂,捨此等!超越此等,如是而有此等之捨,如是而有此等之超越。諸比丘!於此等中,依彼六出離為捨,依此等、由此等,依彼六出離為喜,捨此等,超越此等,如是而有此等之捨,如是而有此等之超越。

[0225a08] 諸比丘!捨之多性而有多依,捨之一性而有一依。諸比丘!而如何捨之多性而有多依者耶?諸比丘!捨:有於諸色、有於諸聲、有於諸香、有於諸味、有於諸觸也。諸比丘!此,乃捨之多性而有多依。諸比丘!而如何捨之一性而一依者耶?諸比丘!捨:有依於空無邊處、有依於識無邊處、有依於無所有處、有依於非想非非想處。諸比丘!此,乃捨之一性而有一依。諸比丘!於此等中,彼捨之一性而一依者,依此、由此,彼捨之多性而多依者,捨彼,超越彼,如是而有彼捨,如是而有彼超越。諸比丘!依於不彼作性,由於不彼作性,彼捨之一性而一依者,捨彼,超越彼,如是有彼捨,如是而有彼超越。如是所言:『於此等中,依彼而捨彼!』彼乃緣此而言。

[0226a03] [P.221] 復次,如是言:『有三念住,此聖者之所習,〔大〕師以此訓眾。』而且,此緣何而言耶?諸比丘!茲有師為憐愍者、求〔他之〕利益者、以垂憐愍為諸弟子說法:『此為汝等之利益,此為汝等之安樂。』對此,諸弟子不善聽,不傾耳,不立智心,且離師教之行動。諸比丘!如來不喜此、又不感喜。而且無有有漏,有念、有正知而住。諸比丘!此,為第一念住,此聖者之習,〔大〕師以此訓眾。

[0226a08] 復次,諸比丘!有師,是憐愍者、求〔他之〕利益者,以垂憐愍為諸弟子說法:『此為汝等之利益,此為汝等之安樂。』對彼,一部分之諸弟子不善聽,不傾耳,不立智心,而且離師教之行動。一部分之諸弟子善聽聞,傾耳,以立智心,而且不離師教之行動。諸比丘!如來不喜此、又不感喜;非不喜,非不感喜。喜與不喜,捨離此兩者已,彼為捨者,有念、有正知而住。諸比丘!此為第二念住此……訓眾也。

[0226a14] 復次,諸比丘!有師……為諸弟子說法……『為安樂。』對彼,諸弟子善聽,傾耳,以立智心,而且無離師教之行動。諸比丘!如來喜此、且感喜;無漏而有念、有正知而住。諸比丘!此為第三念住此……訓眾。

[0227a03] [P.222] 如是所言:『有三念住、此聖者之所習、〔大〕師以訓眾。』彼乃緣此而言。

[0227a04] 又,如是言:『彼乃瑜伽師中之無上人之調御師。』而如是乃緣何而言耶?諸比丘!由調象師,於應調御之象,令走之,唯限走一邊:或東、或西、或南、或北。諸比丘!由調馬師,於應調御之馬,令走之,唯限走一邊……或南。諸比丘!由調牛師,於應調御之牛,令走之……或南。諸比丘!由如來、應供者、正等覺者,於應調御之人,令走之,於八方走:於有色者,見諸色,此第一方。於內無色想者,以見外之諸色,此第二方。『淨而』勝解,此第三方。徧超色想,以滅諸有對想,不作意種種想而『虛空乃無邊。』具足空無邊處而住,此第四方。徧超空無邊處而『識乃無邊。』具足識無邊處而住。此第五方。徧超識無邊處『無何物之存在。』具足無所有處而住,此第六方。徧超無所有處,具足非想非非想處而住,此第七方。徧超非想非非想處,而具足受、想滅而住,此第八方。諸比丘!由如來、應供者、正等覺者,於應調御之人,令走之,即走如是之八方。所言如是:『彼瑜師中之無上人之調御師。』彼乃此緣而言者。」

[0228a02] 世尊如是說已,歡喜之彼等諸比丘隨喜世尊之所說。

[P.223] 第一三八 總說分別經

[0229a03] 如是我聞。——

[0229a04] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。時,世尊呼諸比丘曰:「諸比丘!」彼等諸比丘應諾世尊曰:「世尊!」世尊乃如是曰:

[0229a06] 「諸比丘!應為汝等說總說之分別。諦聽,善思念之,我當說之。」彼等諸比丘向世尊曰:「如是,世尊。」世尊乃如是曰:「諸比丘!比丘由觀察彼之識不散亂、不離散於外,不住於內,不取、真正無恐畏,應如是觀察之。諸比丘!識不散亂、不離散於外,不住於內者,由無取、無怖畏,於未來即不生起:生、老、死、苦之集。」世尊如是說。如是說已,善逝從座起而入精舍。

[0229a11] 時,世尊之去後不久,彼等諸比丘有如是思念:「友等!如是,世尊為我等略示總說,不詳細分別其義即從座起而入精舍。『諸比丘!比丘由觀察彼之識不散亂、不離散於外,不住於內,無取著、真正無怖畏,應如是觀察。諸比丘!識不散亂、不離散於外,無住於內者,由無取著、無怖畏,於未來即不生起:生、老、死、苦之集。』由世尊如是所略示之總說,誰對此不詳細分別其義而能詳細分別者乎?」

[0230a02] [P.224] 時,彼等諸比丘有如是思念:「彼尊者迦旃延,乃〔大〕師及有學識之諸同梵行者所讚賞、所尊重。然者,尊者大迦旃延,對由世尊此略示之總說而未詳細分別其義,得堪詳細分別。然,今我等往彼尊者大迦旃延處。往已向尊者迦旃延,以問其義!」時,彼等諸比丘至彼尊者大迦旃延處。至已與尊者大迦旃延互相問訊,交換可喜、可樂之語後,坐於一面。坐於一面之彼等諸比丘如是言尊者大迦旃延曰:「友,迦旃延!世尊如是為我等略示總說,未詳細分別其義即從座起而入精舍。〔謂:〕『諸比丘!……不生起……。』友,迦旃延!如是我等,於世尊去後不久,生如是之思念:『友等!世尊如是為我等略示總說……而入精舍。〔謂:〕「諸比丘!……不生起……。」由世尊如是所略示之總說,誰對此未詳細分別之義而能分別者乎?』友,迦旃延!如是我等生如之思念:『彼尊者大迦旃延……問……。』尊者大迦旃延應分別之。」

[0230a13] 〔迦旃延曰:〕「友等!譬喻有人,欲堅〔材〕、求堅〔材〕、探索堅〔材〕而遊行,亭立之大樹有堅〔材〕,以過其根、幹已,於枝葉以為求得堅〔材〕。此正如是:諸尊者於〔大〕師之面前時,以過世尊而想向我得問此義。友等!實彼世尊是知所知、見所見、眼者、智者、法者、清淨者、說者、宣說者、持義者、與不死者、法主、如來也。而汝等善奉問其義,正有是時。正如世尊為汝等所解說,汝等應如是受持之。」

[0231a05] [P.225] 〔諸比丘曰:〕「友!迦旃延!實世尊是知所知、見所見、眼者、智者、法者、清淨者、說者、宣說者、持義者,與不死者、法主、如來也。然而,我等應善向世尊,奉問其義,正有是時。如世尊為我等所解說,我等應如是受持之。而尊者大迦旃延,乃〔大〕師及有諸學識之同梵行者所讚賞、所敬重。尊者大迦旃延,乃由世尊所略示總說而未詳細分別其義,堪得詳細分別。尊者大迦旃延!請勿介意,分別之。」

[0231a11] 〔迦旃延曰:〕「然者,友等!應諦聽,善思念之,我當說之。」彼等諸比丘答尊者大迦旃延曰:「如是,友!」尊者大迦旃延乃如是曰:

[0231a13] 「友等!世尊之為汝等略示總說,未詳細分別其義,從座起而入精舍,如是:『諸比丘!比丘……不生起……。』友等!由世尊所略示之總說,未詳細分別其義,其義,我如是詳細知解之〔曰:〕

[0232a02] 然者,如何言:『識不散亂、不離散於外?』友等!茲對比丘,由眼見色已,有追求色相之識,若繫於〔此〕色相之味、縛於色相之味、結於色相之味結者,言識散亂、離散於外。由耳聞聲已……乃至……由鼻嗅香已……乃至……由舌味味已……乃至……由身觸所觸已……乃至……由意識法已,有追求法相之識,若繫於此法相之味,縛於法相之味,結於法相之味結者,言識散亂、離散於外。友等!如是言:『識散亂、離散於外。』

[0232a08] [P.226] 友等!然者,如何言:『識不散亂、不離散於外』〔耶?〕友等!茲對比丘,由眼見色已,有不追求色相之識,不繫於〔此〕色相之味,不縛於色相之味,不結於此色相之味結者,〔如是〕言識不散亂、不離散於外。由耳聞聲已……乃至……由鼻嗅香已……乃至……由舌味味已……乃至……由身觸所觸已……乃至……由意識法已,有不追求法相之識,不繫於〔此〕法相之味,不縛於法相之味,不結於法相之味結者,言識不散亂、不離散於外。友等!如是而言:『識不散亂、不離散於外』也。

[0233a01] [P.227] 友等!然者,如何言:『心住於內?』友等!茲有比丘,離諸欲、離不善法、有尋、有伺、由離生喜、樂具足初禪而住。對彼有追求由離生喜、樂之識,繫於由離生喜、樂之味,縛於由離生喜、樂之味,結於由離生喜、樂之味結者,即言心住於內。復次,友等!有比丘,有由尋、伺之止息,由心安靜,有心一趣性,無尋、無伺,由定生喜、樂,具足第二禪而住。對彼有追求由定生喜、樂之識,繫於由定生喜、樂之味,縛於由定生喜、樂之味,結於由定生喜、樂之味結者,〔即〕言心住於內。復次,友等!有比丘,由脫喜而住於捨,有念、有正知,而且由身感受樂,稱為諸聖者之『捨而有念樂住』,具足第三禪而住。對彼有追求捨之識,繫於捨、樂之味,縛於捨、樂之味,結於捨、樂之味結者,〔即〕言心住於內。復次,友等!有比丘,為斷樂、斷苦,且先為滅喜、憂,不苦不樂,捨念清淨,具足第四禪而住。對彼有追求不苦不樂之識,繫於不苦不樂之味,縛於不苦不樂之味,結於不苦不樂之味結者、〔即〕言心住於內。友等!如是言:『心住於內』也。

[0233a13] 友等!然者,如何言:『心不住於內?』友等!茲有比丘,離諸欲……乃至……具足初禪而住。對彼無追求由離生喜、樂之識,不繫於由離生喜、樂之味,不縛於由離生喜、樂之味,不結於由離生喜、樂之味結者,〔即〕言心不住於內。復次,友等!有比丘!由尋、伺之止息……乃至……具足第二禪而住。對彼有不追求由定生喜、樂之識,不繫於由定生喜、樂之味,不縛於由定生喜、樂之味,不結於由定生喜、樂之味結者,〔即〕言心不住於內。復次,友等!有比丘,由脫喜……乃至……具足第三禪而住。對彼有不追求捨、樂之識,不繫於捨、樂之味,不縛於捨、樂之味,不結於捨、樂之味結者,〔即〕言心不住於內。復次,友等!有比丘,斷樂……乃至……具足第四禪而住。對彼有不追求不苦不樂之識,不繫於不苦不樂之味,不縛於不苦不樂味,不結於不苦不樂之味結者、〔即〕言心不住於內。友等!如是言:『心不住於內』也。

[0234a10] 友等!然者,如何『無取而有怖?』友等!茲有無聞之凡夫,不見諸聖,不熟達聖法,不通曉聖法;不見諸善人,不熟達善人之法,不通曉善人之法,見色為我,或見我有色,或見色於我中、或見我於色中。對彼而彼色及變易、變異。對彼由色之變易、變異性,識隨轉於色之變易。對彼而識隨轉於色之變易。對彼由隨轉於色 [P.228] 之變易而生恐怖。諸法之生起,乃徧取心而住。由心之徧取而有怖懼、煩勞、捨、無取而恐怖。以受……乃至……以想……乃至……以行……乃至……見識是我,或見我是識,或見識於我中,或見我於識中。對彼,彼識是變易、變易對彼由識之變異性,而有識隨轉於識之變易。對彼有由隨轉於識之變易而生恐怖。諸法之生起,乃徧取心而住。由心之徧取而有怖懼、煩勞、捨、無取而怖。友等!如是『無取而有怖。』

[0235a06] 友等!然者,如何是『無取而無怖?』友等!茲有多聞之聖弟子,見諸聖者,熟達聖法,通曉聖法,見諸善人,熟達善人之法,通曉善人之法,不見色為我,或不見我有色,或不見色於我中,或不見我於色中,對彼,彼色及變易、變異。對彼由色之變易、變異性。識不隨轉於色之變易。對彼由隨轉於色之變易,而不生恐怖,諸法之生起,不徧取心而住。由心之不徧取,無怖懼、無煩勞、無捨、無取而無恐怖。以受……乃至……以想……乃至……以行……乃至……不見我識,不見識是我,不見識於我中,不見我於色中。對彼,彼識是變易、變異。對彼由識之變易、變異性,識不隨轉於識之變易。對彼隨轉於識之變易而不生恐怖,諸法之生起,不徧取心而住,由心之不徧取,而無恐怖、無煩勞、無捨、無取而無怖。友等!如是言:『無取而無怖』也。

[0236a02] [P.229] 友等!世尊為汝等略示總說,未詳細分別其義,從座起而入精舍。『諸比丘!比丘……不生……。』友等!由世尊如是略示總說,未詳細分別其義者,是義我如是詳細知解矣。而汝等諸尊者,若有希望者,詣世尊之處、應奉問此義。如世尊對汝等所解說,汝等應如是受持之。」

[0236a06] 時,彼等諸比丘,歡喜、隨喜尊者大迦旃延之所說已,即從座起,詣彼世尊之處。詣已,敬禮世尊,坐於一面。坐於一面之彼等諸比丘如是白世尊:「世尊!世尊為我等所略示總說,未詳細分別是義,從座起而入精舍。『諸比丘!……比丘……無生……。』世尊!如是我等,於世尊之去後不久,有如是之念:『友等!如是,世尊所略示總說,未詳細分別是義而入精舍——諸比丘!比丘……不生——。如是由世尊所略示總說,未詳細分別是義,誰詳細分別是義者乎?』世尊!如是我等有如是念:『彼尊者大迦旃延……問……。』世尊!時,我等至彼尊者大迦旃延之處。至已,以是義問尊者大迦旃延。世尊!由尊者大迦旃延對我等,說是相、是句、是文以分別其義。」

[0237a01] 〔世尊曰:〕「諸比丘!大迦旃延是賢者。諸比丘!大迦旃延是大慧者。諸比丘!若汝等以此義問我,我亦正如大迦旃延之解說而如是解說之。然者,彼即此義。〔汝等〕應如是受持之。」

[0237a04] 世尊如是說已,歡喜之彼等諸比丘隨喜世尊之所說。——

[P.230] 第一三九 無諍分別經

[0238a03] 如是我聞。——

[0238a04] 一時,世尊住舍衛城祇陀林給孤獨園。時,世尊言諸比丘曰:「諸比丘!」諸比丘奉答世尊:「世尊。」世尊乃如是曰:「諸比丘!我當為汝等說無諍分別,諦聽,善思念之,我當說之。」彼等諸比丘奉答世尊曰:「如是,世尊。」世尊乃如是曰:「勿耽於欲樂。〔彼是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖、不持利益。或勿耽於自己苦惱之惑溺。〔彼是〕苦、非聖、不持利益。然而,離此兩極端,中道乃由如來所正等覺者。〔此是〕眼之因、智之因、寂靜、證智、正覺、導於涅槃。應知稱讚,應知譏訾。知稱讚,知譏訾已,即不稱讚、不譏訾而應說法。應知樂之決定。如樂之決定已,應求追於內之樂。不應語惡口,不應於面前而私語。應語柔緩,勿緊急。不應執〔各〕國土之語言。不應用過剩之俗稱。此即無諍分別之總說。

[0238a13] 然,如是言:『勿耽於欲樂。〔彼是〕苦、非聖、不持利益。』然者,彼緣何而言耶?凡與欲結合之有樂,與喜相應,〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖、不持利 [P.231] 益,如是之法,有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱、邪行。凡與欲結合之有樂,與喜相應,與〔此〕下劣、賤陋、凡俗者、不持利益不相應者,如是之法,即無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。凡與自己惱害相應,〔此是〕苦、非聖、不持利益,如是之法,即有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。凡與自己惱害相應,〔此是〕苦、不聖非義,與苦所不相應者,如是之法,無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。如是所言:『勿耽於欲樂。〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖、不持利益。又勿耽於自己苦惱之惑溺。〔此是〕苦、非聖、不持利益。』彼乃緣此而言。

[0239a08] 復次,如是言:『離此等之兩極端,中道乃由如來所正等覺。〔此是〕眼之因、智之因、寂靜、證智、導於涅槃。』然者,彼緣何而言耶?彼即八支聖道,謂:正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。如是所言:『離此等之兩極端,中道乃由如來所正等覺,導於……。』彼即緣此而言。

[0239a12] 復次,如是言:『應知稱讚。應知譏訾,知稱讚、知譏訾已,不稱讚、不譏訾而說法。』然者,彼緣何而言耶?諸比丘!而如何有稱讚、有譏訾而無說法耶?如是言:『凡與欲結合之有樂,與喜相應,〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益之所耽著,如是之一切,〔此是〕有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』於此,或譏訾諸人。如是言:『凡與欲結合之有樂,與喜相應,〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益之所耽著,如是之一切,〔此〕無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』於此,或稱讚諸人。如是言:『凡自己苦惱惑溺之〔此〕苦、非聖 [P.232] 而不持利益所耽著,如是之一切,〔此〕有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』於此,或譏訾諸人。如是言:『凡自己苦惱惑溺之〔此〕苦,非聖而不持利益之所不耽著,如是之一切,〔此〕無苦、惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』於此,或稱讚諸人。如是言:『凡任何人,若不捨其有結者,彼等之一切,是有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』於此,或譏訾諸人。如是言:『凡任何人,無不捨有結者,彼等之一切,無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』於此,或稱讚諸人。諸比丘!如是有稱讚、有譏訾而無說法。

[0240a12] 諸比丘!然而,如何為無稱讚、無譏訾而有說法?如是不言:『凡與欲結合之有樂、與喜相應、〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益所耽著,彼等之一切,〔此〕有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』如是言:『而耽著,如是此法,此有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行』而說法。如是不言:『凡與欲結合之有樂、與喜相應、〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益所耽著,彼等之一切,此無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』如是言:『而且不耽著,如是之法,無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行』而說法。如是不言:『凡自己苦惱之惑溺,〔此是〕苦、非聖而不持利益所耽著,彼等之一切,此有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』如是言:『而且耽著,如是之法,是有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行』而說法。如是不言:『凡自己苦惱惑溺之〔此〕苦、非聖而不持利益所耽著,彼等之一切,此無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』如是言:『而且不耽著,如是之法,此無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行』而說法。如是不言: [P.233] 『凡任何人,不捨其有結者,彼等之一切,是有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。』如是言:『若不捨此有結者,有是為不捨』而說法。如是不言:『凡任何人,若捨其有結者,彼等之一切,無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。』如是言:『而且令捨此有結之時,有是被捨』而說法。諸比丘!如是無稱讚、無譏訾而有說法也。

[0242a01] 如是所言:『應知稱讚,應知譏訾,知稱讚、知譏訾已,不稱讚、不譏訾而應說法。』彼乃緣此而言。

[0242a03] 復次,如是言:『應知樂之決定,知樂之決定已,應追求內之樂。』然者,彼緣何而言耶?諸比丘!有此等之五妙樂。五者為何耶?眼所識之色,可望、可欲、可喜、可愛、持欲、可染著者,耳所識之聲……乃至……鼻所識之香……乃至……舌所識之味……乃至……身所識之諸觸,可望、可欲、可喜、可愛、持欲、為可染著。諸比丘!此等乃此五妙欲。諸比丘!緣此等之五妙欲而生喜樂,言此為欲樂、穢樂、凡夫樂、不聖樂。我言:『如是之樂不應習、不應修、不應多作、應怖畏之。』諸比丘!茲有比丘,離諸欲、離諸不善法、有尋、有伺、由離生喜樂,具足初禪而住。由尋、伺之止息內心安靜、心一趣性、無尋、無伺而由定生喜樂,具足第二禪而住……乃至……第三禪……乃至……具足第四禪而住。此稱為出離樂、捨離樂、 [P.234] 止息樂、正覺樂也。我言:『如是之樂應習、應修、應多作、應無怖畏。』如是言:『應知樂之決定。樂之決定已,應追求於內之樂。』彼乃緣此而言。

[0242a14] 復次,如是言:『不應語惡口。不應於面前而私語。』然者,彼緣何而言耶?諸比丘!若知此是惡口、不真、虛妄、不持利益,如是可及之惡口,不應語。又所知若惡口之真、如實不持利益,如是不應語,應學之。而且所知若惡口之真、如實而持利益,對如是之惡口,於此以應知其語時。

[0243a04] 諸比丘!於此,所知若於面前之私語,不真、虛妄而不持利益,如是於面前可及之私語,不應語之。又,所知若面前之私語,雖真、如實而不持利益,如是不應語,當學之。而且所知若面前之私語,真、如實而持利益,對如是面前之私語,於此應知其語時。如是所言:『不應語惡口,不應於面前而私語。』彼乃緣此而言。

[0243a08] 復次,如是言:『應語柔緩,勿緊急。』然者,緣何而言耶?諸比丘!於此,由於緊急語,身疲、心損、聲害、咽喉亦痛。又緊急者之所說,不明瞭而不了解。諸比丘!於此由於柔緩語,身不疲、心不損、聲不害、咽喉亦不痛。又柔緩者之所語,明瞭而善了解。如是言:『應語柔緩,勿緊急。』彼即緣此而言。

[0243a12] [P.235] 復次,如是言:『不應執〔各〕國土之語言,不應用過剩之俗稱。』然者,緣何而言耶?諸比丘!然而,如何執〔各〕國土之語,用過剩之俗稱。諸比丘!於此,同一物,或於各國,有名為婆提(甌),有名為鉢陀(鉢),有名為吃陀(椀),有名為沙羅瓦(杯),有名為達嚕拔(杅),有名為鉢那(飲食器),有名為美糸羅(飲水器)。如是於各國土,如是名之。真正如是堅固取著說:『唯此是真實,其餘為虛妄。』諸比丘!如是,執此〔各〕國之語言,使用過剩之俗稱。諸比丘!然而,如何不執〔各〕國之語言,不使用過剩之俗稱耶?諸比丘!於此,同一物,或於各國,名為甌,名為鉢,名為椀,名為杯,名為杅,名為飲食器,名為飲水器。如是,於各不同之國土,實如諸長老如是語而名之,真實如是,無取著而語。諸比丘!如是不執各國之言說,不使用過剩之俗稱。如是所言:『應不執〔各〕國土之語言,不應使用過剩之俗稱。』彼乃緣此而言。

[0244a09] 諸比丘!於此,凡與欲結合之有樂,與喜相應,〔此是〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益,如是之法,乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,凡與欲結合之有樂,與喜相應,不與〔此〕下劣、賤陋、凡俗者、非聖而不持利益所相應,如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞之正行。故如是之法乃無諍。諸比丘!於此,凡自己苦惱惑溺之此苦、非聖而不持利益,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,凡不耽著與自己苦惱惑溺之〔此〕苦、非聖而不持利益。如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無諍。諸比丘!於此,彼中道由如來而正等覺,〔此是〕眼之因、智之因、寂靜、證智、導於涅槃,如是之法乃無苦、無惱害、 [P.236] 無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無諍。諸比丘!於此,有彼稱讚、譏訾而無說法,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,無彼稱讚、譏訾而說法,如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無諍。諸比丘!於此,為彼欲、穢樂、凡夫樂、非聖樂者,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,為彼出離樂、捨離樂、止息樂、正覺樂,如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無諍。諸比丘!於此,為彼惡口之不真、虛妄而不持利益者,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,為彼惡口之真、如實亦不持利益,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,為彼惡口之真、如實而持利益者,如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無有諍。諸比丘!於此,於彼面前私語之不真、虛妄而不持利益者,如是之法乃有苦、有惱害、有煩勞、有熱惱之邪行。故如是之法乃有諍。諸比丘!於此,於彼面前私語之真、如實亦不持利益,如是之法乃有苦……邪行……有諍。諸比丘!於此,於彼面 [P.237] 前私語之真、如實而持利益者,如是之法無有苦……正行……無諍。諸比丘!於此,彼緊急者之所語,如是之法乃有苦……邪行……有諍。諸比丘!於此,彼柔緩者之所語,如是之法乃無苦……正行……無諍。諸比丘!於此,執行〔各〕國之語言,使用過剩之俗稱者,如是之法乃有苦……邪行……有諍。諸比丘!於此,不執彼〔各〕國之語言,不使用過剩之俗稱,如是之法乃無苦、無惱害、無煩勞、無熱惱之正行。故如是之法乃無諍。

[0246a10] 諸比丘!是故於此:『我等當不能不知有諍之法。且亦不能不知無諍之法。知有諍之法,且知無諍之法已,我等當行無諍之道。』諸比丘!如是當不能不學之。諸比丘!而善男子須菩提乃〔實〕行無諍之道。」

[0246a13] 世尊如是說已,歡喜之彼等諸比丘隨喜世尊之所說。

第一四〇 界分別經

[0247a03] 如是我聞。——

[0247a04] 一時,世尊遊行於摩羯陀國內,入彼王舍城,近至彼陶師跋伽瓦之處。至已而如是告陶師跋伽瓦曰:「跋伽瓦!汝若無支障者,我將一夜住〔汝〕家之入口處。」

[0247a06] 〔陶師曰:〕「世尊!於我無支障。然,於此先既有出家者之入宿。彼若承諾,請世尊隨意住。」

[0247a08] [P.238] 其時,恰好名為弗區沙提之善男子尊仰世尊為師,信仰而由在家出家為無家。彼先入宿於陶師家之入口處。時,世尊至彼尊者弗區沙提之處。至已,如是告尊者弗區沙提曰:「比丘!若汝無支障者,我將一夜住〔此〕家之入口處。」

[0247a11] 〔弗區沙提曰:〕「友!陶師家之入口曠寬,尊者請隨意住。」

[0247a12] 時,世尊入於陶師家之入口已,設草座於一面,以結跏趺坐。身體正直,令念住立現前。時,世尊其夜坐至甚晚,尊者弗區沙提其夜亦坐至甚晚。時,世尊有如是思念:「今此善男子如何有信樂此行耶?今我以此問之。」世尊如是告尊者弗區沙提曰:「比丘!汝仰誰為師而出家耶?誰為汝師!或汝喜歡誰之法耶?」

[0248a02] 〔弗區沙提曰:〕「友!有稱為沙門瞿曇,釋子由釋迦族出家,而彼世尊如是善名流布:『彼世尊是阿羅漢、正等覺者、明行足者、善逝者、世間解者、無上者、調御丈夫者、天人師、覺者、世尊也。』仰彼世尊為師我乃出家。然而彼世尊乃我師。我喜歡彼世尊之法。」

[0248a06] 〔世尊曰:〕「比丘!然者,彼世尊、阿羅漢、正等覺者今住何處耶?」

[0248a07] 〔弗區沙提曰:〕「友!於北方之國土有名為舍衛城之都市,今彼世尊、阿羅漢、正等覺者住於彼處。」

[0248a09] 〔世尊曰:〕「比丘!然者,汝曾見彼世尊耶?而且見了,汝認得彼〔世尊〕耶?」

[0248a10] [P.239] 〔弗區沙提曰:〕「友!我未曾奉見彼世尊。又見了,我亦認不得。」

[0248a11] 時,世尊有如是思念:「此善男子乃仰我為師而出家。今我如何對彼說法。」時,世尊言彼尊者弗區沙提曰:「比丘!當為汝說法,諦聽,善思念之,我當說之。」

[0248a13] 尊者弗區沙提奉答世尊曰:「友!如是。」

[0248a14] 世尊如是曰:「比丘!此人有六界、有六觸處、十八意行、四住處。(安住其處者,諸想歡喜乃不轉。而諸想歡喜之不轉者,牟尼稱為寂靜。)應不放逸於慧,應護持於諦,應令增長捨,寂靜應當學之、此〔即〕六界分別之總說。

[0249a03] 然,如是言:『比丘!此人有六界。』而此緣何而言?有地界、水界、火界、風界、空界、識界。如是言:『比丘!此人有六界。』彼乃緣此而言。

[0249a05] 復次,如是言:『比丘!此人有六觸處。』而此緣何而言耶?有眼觸處、耳觸處、鼻觸處、舌觸處、身觸處、意觸處。如是言:『比丘!此人有六觸處。』彼乃緣此而言。

[0249a08] [P.240] 復次,如是言:『比丘!此人有十八意行。』而此緣何而言耶?由眼見色已,伺察可喜處之色,伺察可憂處之色,伺察可捨處之色。由耳聞聲已……乃至……由鼻嗅香已……乃至……由舌味味已……乃至……由身觸觸已……乃至……由意識法已,伺察喜處之法,伺察憂處之法,伺察捨處之法。如是有六喜行、六憂行、六捨行。如是言:『比丘!此人有十八意行。』彼即緣此而言。

[0249a13] 復次,如是言:『比丘!此人有四住處。』而此緣何而言耶?有慧住處、諦住處、捨住處、寂靜住處。如是言:『比丘!此人有四住處。』彼即緣此而言。

[0250a01] 復次,如是言:『不應放逸於慧,應護持於諦,應令增長捨,寂靜應當學之。』而此緣何而言。而如何比丘!不放逸於慧?此等有六界。〔即〕地界、水界、火界、風界、空界、識界。

[0250a04] 比丘!然者,如何是地界?地界者,當有內、有外。比丘!然者,如何為內地界?內者個個堅為而粗所執受,例如:髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨、髓、腎臟、心臟、肝臟、橫隔膜、脾臟、肺臟、大腸、小腸、胃、大便。或又其他之一切之內堅為粗所執受。比丘!如是言為內之地界。凡內之地界及外之地界者,此等皆為地界。此應以如是之如實正慧見之:『此非我所有,此非我,此非予之我。』由如是正慧,如實見已,由地界厭離,由地界令心離欲。

[0250a10] [P.241] 比丘!然者,如何為水界?水界當有內、有外。比丘!然者,如何為內之水界?內個個之水,而為水類所執受,例如:膽汁、啖、膿汁、血液、汗、脂、淚、膏、唾、洟、關節骨髓、小便。或其他內個個之水,為水類所執受。比丘!如是言為內水界。而內之水界、及外之水界者,如是即言為水界。此應以如實慧見之:『此非我所有,此非我,此非予之我。』如是以如實正慧見已由水界厭離,由水界令心離欲。

[0251a02] 比丘!然者,如何為火界?火界當有內、有外。比丘!然者,如何為內之火界?內個個之火,為火類所執受,例如以溫、以消化,以食、飲、嚼、味令熱之即善消化。又其他一切內之個個之火,為火類所執受。比丘!如是言內之火界。凡內之火界,及外之火界者,如是此即為火界。如是……『此非我所有,此非我,此非予之我。』……令心離欲。

[0251a07] 比丘!然者如何為風界?風界當有內、有外。比丘!然者,如何為內之風界?內個個之風,為風類所執受。例如上行之風、下行之風、在腹中之風、在腔處之風、流通各肢體之風、入息、出息。又他之一切,內個個之風、為風類所執受。比丘!如是言內之風。而又凡內之風及外之風者,如是此即為風界。

[0251a11] [P.242] 比丘!然者,如何為空界?空界當有內、有外。比丘!然者,如何為內之空界?內個個之空,為空類所執受,例如耳孔、鼻孔、口腔,又由以食、飲、嚼、味之嚥下處(食道。)又由以食、飲、嚼、味之止住處(胃腸內。)又如以食、飲、嚼、味之下部排出處(肛門。)或又他之一切,內個個之空,為空類所執受。比丘!如是言內空界。而又凡內空界及外空界者,如是此即為空界……令心離欲。

[0252a02] 時,更餘有識。〔此〕清淨而潔白。由其識得知任何之物。知『樂』,知『苦』,知『不苦不樂』。比丘!樂受是緣觸而樂受生。彼受樂受,知『我受樂受。』彼又由彼樂受之觸滅,其所生之受,〔即〕緣樂受觸所生之樂受,彼滅,即知『彼是止息』。比丘!苦受,緣觸而苦受生。彼受苦受,而知『我受苦受。』彼又彼苦受,由觸之滅,其所生之受,〔即〕緣苦受觸所生之苦受,彼滅,即知『彼是止息』。受不苦不樂受,緣觸而不苦不樂受生。彼受不苦不樂受而知『我受不苦不樂受』。彼又由彼不苦不樂受之觸滅,其所生之受,〔即〕緣不苦不樂受觸所生之不苦不樂受,彼滅,即知『彼是止息』。

[0252a10] [P.243] 比丘!譬喻由二木之結合、磨觸而生熱、起火,由此等二木之分離、擲散,凡彼所生之熱滅,彼乃止息。比丘!恰如是,樂受乃緣觸而樂受生。彼受樂受時,知『我受樂受』。彼由樂受之觸滅,其所生之受,〔即〕緣樂受觸而生之樂受,彼滅,即知『彼是止息』。比丘!苦受緣觸而苦受生。彼苦受……知……。彼又苦受……知『彼是止息』。比丘!不苦不樂受緣觸……知『彼是止息』。

[0253a01] 時,更餘有捨。〔此〕清淨潔白而且柔軟、調適、照耀。比丘!譬喻有巧妙之煉金師,或煉金師之弟子,預備鍛冶場,預備鍛冶場已,於熔爐起火,於熔爐起火已,以火箸取金投入熔爐中,而對彼或時時吹火、或時時注水、或時時觀察、彼金受火吹、善受吹、一直吹、令淨、取去垢滓成為柔軟、調適、照耀。喜歡作任何裝飾品——若腕環,若耳環、若首飾、若為金環——而且以達其〔各各之〕目的。比丘!正如是,時,更餘有捨,〔此〕清淨潔白而柔軟、調適、照耀。彼如是知:『若我將如是清淨、如是潔白之此捨移入空無邊處,且修其隨法之心,如是,我於此捨,依彼而維持長久之住。若我將如是清淨、如是潔白之捨,移入識無邊處,且修其隨法 [P.244] 之心,如是,我於此捨,依彼而維持長久而住。若我將如是清淨、如是潔白之捨,移入無所有處,且修其隨法之心,如是,我於此捨,依彼維持長久而住。若我將如是清淨、如是潔白之捨,移入非想非非想處,且修其隨法之心,如是,我於此捨,依彼而維持長久而住。』彼如是知:『若我將如是清淨、如是潔白之此捨,移入空無邊處,且修其隨法之心,此乃有為。若我從如是清淨、如是潔白之捨,移入識無邊處,且修其隨法之心,此乃有為。若我將如是清淨、如是潔白之捨,移入無所有處,且修其隨法之心,此乃有為。若我將如是清淨、如是潔白之捨移入非想非非想處且修其隨法之心,此乃有為。』彼即對或有、或非有而不行、不思惟。彼對或有、或非有而不行、不思惟故,於世間不執受任何物。不執受故而無恐怖。無恐怖故而自般涅槃。知『生已盡,梵行圓成,所作已作,更不來此世。』彼若受樂受者,知『其無常。』知『不應繫著。』知『不應歡喜。』知彼若受苦受者:『此是無常。』知『不應繫著。』知『不應歡喜。』知受不苦不樂受……。彼若受樂者,應是離繫而受之。彼若受苦受者,應是離繫而受之。若受不苦不樂受者,應是離繫而受之。彼受身之最後之受,知『我受身之最後受。』受令之最後受,知『我受命之最後受。』身壞、命滅盡後,知『於此一切之喜受,應為清涼者。』

[0254a10] [P.245] 比丘!譬喻緣油、且緣炷而油燈燃,由彼油及炷之滅盡,而無其他之供給,無燃料即消息之。比丘!如是,受身之最後受,知『我受身之最後受。』受命之最後受,知『我受命之最後受。』身壞命之滅盡後,知『於此一切之喜受,應為清涼者。』

[0254a13] 是故,具足如是之比丘,乃具足此最上慧之住處。比丘!如何其最上神聖之慧,此即於盡一切苦之智。彼於彼解脫,安立於諦而不動。比丘!如何彼虛妄法,是虛妄,彼不虛妄法〔即〕涅槃是諦。是故,具足如是之比丘,乃具足此最上諦之住處。比丘!如何彼最上聖諦,此即不虛妄法、涅槃也。而又彼曾為無智者,有諸依止,令成就、執持。而〔今〕於彼有諸斷,令從根斷、根絕、無有化、成為未來不生之法。是故,具足如是之比丘,乃具足此最上捨之住處。比丘!如何,其最上神聖之捨,此即一切依止之捨離。而又彼尚無智者,有貪、欲、有染。而〔今〕於彼令斷,令根斷、根絕、無有化、為未來不生之法。而又於彼,曾為無智者,有怒、瞋恚之過。而〔今〕於彼令斷、根斷、根絕、無有化、為未來不生之法。而又於彼,曾為 [P.246] 無智者,有無明、癡之過。而〔今〕於彼令斷、根斷、根絕、無有化,為未來不生之法。是故,具足如是之比丘,〔即〕具足此最上寂靜之住處。比丘!任何其最上神聖之寂靜,即為貪、瞋、癡之寂靜。

[0255a11] 如是言:『應不放逸於慧。應護持於諦。應令增長於捨。寂靜應當學之。』彼乃緣此而言。

[0255a13] 復次,如是言:『安住其處者,諸想歡喜乃不轉,而諸想歡喜之不轉時,牟尼稱為寂靜。』然者,此緣何而言?比丘!『有我』,此乃妄想。『我是彼』,此乃妄想。『我當有』,此乃妄想。『我當無』,此乃妄想。『我當是有色者』,此乃妄想。『我當是無色者』,此乃妄想。『我當是有想者』,此乃妄想。『無當是無想者』,此乃妄想。『我當是非想非非想者』,此乃妄想。比丘!妄想是病、妄想是癰、妄想是箭也。比丘!然,由超越一切之妄想,牟尼稱〔此〕為寂靜。比丘!而實牟尼為寂靜者,是不生、不老、不動、不希求也。比丘!彼依此,無有以其生。無生如何有老。無老如何有死。無死如何有動搖。無動搖如何有希求耶?如是言:『安住其處,諸想歡喜乃不轉,而諸想歡喜之不轉時,牟尼稱為寂靜。』彼乃緣此而言。

[0256a08] 比丘!我如是之略〔說〕,汝應受持六界分別。」

[0256a09] [P.247] 時,尊者弗區沙提:「我實遇〔見大〕師。我實遇見善逝。我實遇見正等覺者。」即從座起,衣〔露〕一肩,頭面頂禮世尊之足,而如是白世尊言:「世尊!大過落來於我,如愚者、如癡者、如不善者。此我若想起對世尊呼『友!』之語。然者,我為犯〔大〕罪過,請世尊攝受,而令防護未來。」

[0256a13] 〔世尊曰:〕「比丘!〔大〕過實落來於汝。恰如愚者、如癡者、如不善者,若想起汝如何得呼我為『友!』之語。比丘!然,汝已見犯〔大〕過,依如法改過,此,我對汝攝受。比丘!如何在聖者之律,有彼增益——彼已見犯〔大〕過,如法改過,入未來之防護者。」

[0257a03] 〔弗區沙提曰:〕「世尊!我於世尊處,奉受具足戒。」

[0257a04] 〔世尊曰:〕「比丘!然者,汝完具衣、鉢耶?」

[0257a05] 〔弗區沙提曰:〕「世尊!於我衣、鉢不完具。」

[0257a06] 〔世尊曰:〕「比丘!如來不可令衣、鉢不完具者,受具足〔戒〕。」

[0257a07] 時,尊者弗區沙提,歡喜、隨喜世尊之所說已從座起而敬禮世尊,右繞為求衣、鉢而行去。時,步行求衣、鉢之尊者弗區沙提,以〔遇〕暴走之牝牛而奪命。

[0257a09] 時,眾多之諸比丘,詣彼世尊之處。詣已,敬禮世尊,坐於一面。坐於一面之彼等諸比丘,如是白世尊曰:「世尊!彼名為弗區沙提之善男子,〔受〕世尊略說教說者,彼命終矣!於彼有如何之趣,有如何之來生耶?」

[0257a12] 〔世尊曰:〕「諸比丘!善男子弗區沙提是賢者。入受於法、隨法。且為法故,而無煩我。諸比丘!善男子弗區沙提,滅盡五下分結而成化生,於其處般涅槃,由彼世間成為不退法。」

[0258a01] 世尊如是說已,歡喜之彼等諸比丘隨喜世尊之所說。——

[P.248] 第一四一 諦分別經

[0259a03] 如是我聞。——

[0259a04] 一時,世尊住波羅奈城仙人墮處鹿野苑。於其處世尊告諸比丘:「諸比丘!」彼等比丘奉答世尊:「世尊!」世尊如是曰:「諸比丘!由如來、阿羅漢、正等覺者,於波羅奈城仙人墮處鹿野苑,轉無上法輪。〔即〕沙門或婆羅門、或天、或魔、或梵天、或世界中之任何者亦未曾轉之。即此四聖諦之開示、宣說、施設、建立、解明、分別、顯發。

[0259a09] 四者何耶?苦聖諦之開示、宣說、施設、建立、解明、分別……顯發。苦滅聖諦之開示……顯發。苦滅道聖諦之開示……顯發。諸比丘!由如來、阿羅漢、正等覺者,於波羅奈城仙人墮處鹿野苑,轉無上法輪。沙門……或世界中之任何者,亦未曾轉。即此如是四聖諦之……顯發。

[0259a13] 諸比丘!近習於舍利弗、目犍連。諸比丘!親近舍利弗、目犍連。〔彼二人是〕賢者比丘,為諸梵行者之誘助者。諸比丘!有如,舍利弗乃如是;有如所生〔兒〕之養者,目犍連乃如是。諸比丘!舍利弗乃導於須陀洹;目犍連乃〔導〕於最上義。諸比丘!舍利弗得詳細開示、宣說、施設、建立、解明、分別、顯發四聖諦。」世尊如是說,如是說已,善逝從座起而入精舍。

[0260a04] [P.249] 於此,尊者舍利弗於世尊去後不久言諸比丘:「友之諸比丘!」彼等諸比丘答舍利弗曰:「友!」舍利弗乃如是曰:「友等!由如來、阿羅漢、正等覺者,於波羅奈城仙人墮處鹿野苑,轉無上法輪……苦滅道聖諦之開示、宣說、施設、建立、解明、分別、顯發。

[0260a08] 友等!然者,如何為苦之聖諦?是生苦、老苦、死苦、憂、悲、苦、惱、愁苦、所求不得,此皆是苦。略言之乃五取蘊之苦。

[0260a10] 友等!然者,如何為生?彼彼之有情於彼彼之有情類中生、出生、出現、生起、興起、諸蘊之現前、諸處(感官)之獲得,友等!此等言生。

[0260a12] 友等!然者,如何為老?彼彼之有情於彼彼之有情中老、老衰、齒落、髮白、皮皺、青之衰損、諸根之毀熟,友等!此言老。

[0260a14] 友等!然者,如何為死?彼彼之有情於彼彼之有情中死去、死亡、破滅、滅沒、死滅、死、命終、諸蘊之破壞、身體之投棄,友等!此言死。

[0261a02] 友等!然者,如何為憂?友等!或具不幸者、或得苦法者之憂、憂慼、憂心、內憂、內徧憂,友等!此言憂。

[0261a04] [P.250] 友等!然者,如何為悲?友等!或具不幸者、或得苦法者之悲、徧悲、哭悲、徧哭悲、哭悲之性、徧哭悲之性,友等!此言悲。

[0261a06] 友等!然者,如何為苦?友等!彼身之苦、身之不快、身觸所生之苦、不快之所受,友等!此言苦。

[0261a08] 友等!然者,如何為惱?友等!心之不快、意觸所生之苦、不快之所受,友等!此言惱。

[0261a10] 友等!然者,如何為愁?友等!或具不幸者、或得苦法者之悲愁、悲愁之性、愁之性,友等!此言愁。

[0261a12] 友等!然者,如何為所求不得,此亦苦耶?友等!於諸生法之有情,如是之希求生:『彼實非我等之生法,又彼實於我等不生來。』然雖如是亦不可得達。此即:『所求不得,此亦苦也。』友等!諸老法於有情……乃至……友等!諸病法於有情……乃至……友等!諸死法於有情……乃至……友等!諸憂、悲、苦、惱、愁法於有情,如是之希望生:『此實非我等之憂、悲、苦、惱、愁法。又實彼憂、悲、苦、惱、愁之不來於我。』然,雖如是希求不可得達也。如是乃『所求不得亦苦。』

[0262a04] 友等!然者,如何略而言五取蘊是苦?所謂色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊,友等!此言略而言五取蘊是苦。

[0262a06] 友等!如是言苦之聖諦。

[0262a07] [P.251] 友等!然者,如何為苦集之聖諦?凡彼愛之生起而與喜、貪俱行,於彼之處為所勝喜,即所謂彼欲愛、有愛、無有愛。友等!此言苦集之聖諦。

[0262a09] 友等!然者,如何為苦滅之聖諦?凡彼愛無餘離欲而滅,捨、捨離、解脫、不執藏。友等!此言苦滅之聖諦。

[0262a11] 友等!然者,如何為苦滅道之聖諦?此即八支聖道,即此正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定也。

[0262a13] 友等!然者,如何為正見?友等!於彼苦之智、於苦集之智、於苦滅之智,於苦滅道之智。友等!此言正見。

[0263a01] 友等!然者,如何為正思惟?出離之思惟(出離覺)、無恚之思惟(無恚覺)、不恚之思惟(不害覺),友等!此言正思惟。

[0263a03] 友等!然者,如何為正語?離虛誑語、離離間語、離粗惡語、離雜穢語。友等!此言正語。

[0263a05] 友等!然而,如何為正業?離殺生、離偷盜、於諸欲之〔境〕離邪行。友等!此言正業。

[0263a07] 友等!然者,如何為正命?友等!茲有聖弟子,捨邪命依正命而生活。友等!此言正命。

[0263a09] 友等!然者,如何為正精進?友等!茲有比丘,未起之諸惡、為令不善法之不起而意志生,而行精進、精勤、熱心、策勵心、已起之諸惡、為令捨不善法而意志 [P.252] 生……熱心。為起未起之諸善而意志生……熱心。為令持續已起之諸善法、不錯亂、增長、廣大、增修而意志生……熱心。友等!此言正精進。

[0263a13] 友等!然者,如何為正念?友等!茲有比丘,於身隨觀身而住,熱心而有正知、有念、於世間調伏貪、憂。於諸受……乃至……於心……乃至……於諸法,隨觀法而住,熱心……以調伏貪、憂。友等!此言正念。

[0264a02] 友等!然者,如何為正定?友等!茲有比丘,離諸欲、離諸惡不善法,有尋、有伺,由離生喜、樂,具足初禪而住。尋、伺止息故,內心安靜,心一趣性而無尋、無伺、由定生喜、樂,具足第二禪……乃至……第三禪……乃至……第四禪而住。友等!此言正定。

[0264a06] 友等!如是言苦滅道之聖諦。

[0264a07] 友等!由如來、阿羅漢、正等覺者,於波羅奈城仙人墮處鹿野苑,轉無上法輪。沙門或婆羅門、或天、或魔、或梵天、或世界中之任何者亦未曾轉。此,即此等四聖諦之開示、宣說、施設、建立、解明、分別、顯發也。」

[0264a10] 尊者舍利弗如是說已,歡喜之彼等諸比丘,隨喜尊者舍利弗之所說。——

[P.253] 第一四二 施分別經

[0265a03] 如是我聞。——

[0265a04] 一時,世尊住釋迦族之迦毘羅城尼拘律樹園。時,瞿曇女摩訶波闍波提持來一套新衣,詣彼世尊之處。詣已,敬禮世尊,坐於一面,坐於一面之瞿曇女摩訶波闍波提,如是白世尊:「世尊!此一套新衣,我特為世尊,自紡自織之物。世尊!為我、哀憐我,請世尊納受此。」如是言〔時〕。世尊如是告瞿曇女摩訶波闍波提:「瞿曇女!應施於僧伽。若汝之施於僧伽時,我亦受供養,又僧伽亦〔然〕。」瞿曇女摩訶波闍波提再次如是白世尊:「世尊!此一套……為哀憐我……。」世尊如是再次告瞿曇女摩訶波闍波提曰:「瞿曇女!應供養僧伽……僧伽亦〔然〕。」三次,又摩訶波闍波提……「……僧伽亦〔然〕。」

[0265a12] 如是言時,尊者阿難如是白世尊:「世尊!請世尊受納瞿曇女摩訶波闍波提此一套新衣。世尊!瞿曇女摩訶波闍波提對世尊饒益多。是姨母、養母、養育者、授乳者,生母之命終後,奉乳飲於世尊。世尊!世尊對瞿曇女摩訶波闍波提亦多所饒益。世尊!瞿曇女摩訶波闍波提因世尊而歸依佛、歸依法、歸依僧也。世尊!瞿曇女摩訶波闍波提因世尊而離殺生、離偷盜、於諸欲離邪行、離虛誑語、離須羅、迷羅耶飲酒之放逸處。世尊!瞿曇女摩訶波闍波提因世尊,對佛具證淨、對法具證淨、對僧伽具證淨、對聖戒具證淨也。世尊!瞿曇女摩訶波闍波提因世尊,對苦無疑、對苦集無疑、對苦滅無疑、對苦滅之道無疑也。世尊!世尊亦對瞿曇女摩訶波闍波提多所饒益。」

[0266a07] [P.254] 〔世尊曰:〕「如是,阿難!如是,阿難!阿難!實際上,凡有人(甲),因人(乙)而歸依佛、歸依法、歸依僧伽時。阿難!我不言由此人(甲),對其人(乙),要十分報恩。——即所謂以讚仰、起迎、合掌之業、恭敬之業、依服、飲食、座臥、緣病以供養醫藥資具。阿難!實際上,凡有人(甲)、由其人(乙)而離殺生、離偷盜、於欲離邪行、離虛誑語、離須羅、迷羅耶飲酒之放逸處時。阿難!我不言由此人(甲)對其人(乙),須十分報恩。——即所謂以……之供養。阿難!實際上,凡有人因其人而對佛具證淨……對聖戒具證淨時。阿難!我不言由此人對其人,須時十分報恩——即所謂以……之供養。阿難!實際上,有人因於人而對苦無疑、對苦集無疑、對苦滅無疑、對苦滅之道無疑時。阿難!我不言由此人對其人須十分報恩。——即所謂以……之供養。

[0267a03] 阿難!然而,有此等十四對人施。對如來、阿羅漢、正等覺者,供養布施,此為第一對人施。對辟支佛供養布施,此為第二人施。對如來之弟子阿羅漢供養布施,此為第三對人施。對證阿羅果之道中者供養布施,此為第四對人施。對不還者 [P.255] 供養布施,此為第五對人施。對證不還果之道中者供養布施,此為第六對人施。對一來者供養布施,此為第七對人施。對證一來果之道中者供養布施,此為第八對人施。對預流者供養布施,此為第九對人施。對證預流果之道中者供養布施,此為第十對人施。對外學於諸欲離貪者供養布施,此為第十一對人施。對凡夫之戒具足者供養布施,此為第十二對人施。對凡夫之惡戒者供養布施,此為第十三對人施。對畜生供養布施,此為第十四對人施。

[0267a12] 阿難!於此等中,若對畜生供養布施,應望得百倍之施〔報〕。若對凡夫之惡戒者供養布施,應望得千倍之施〔報〕。若對凡夫之具戒者供養布施,應望得百千(十萬)倍之施〔報〕。若對外學諸欲之離貪者供養布施,應望得億百千倍之施〔報〕。若對證預流果之道中者供養布施,應望得無數無量之施〔報〕。何況對預流果者耶!對證一來果之道中者……乃至……何況一來者……〔乃至〕……對證不還果之道者……〔乃至〕……何況不還者……〔乃至〕……對阿羅漢果之道中者……〔乃至〕……何況對如來弟子之阿羅漢……〔乃至〕……辟支佛……〔乃至〕……何況對如來、阿羅漢、正等覺者耶!

[0268a06] [P.256] 復次,阿難!此等有七種之僧類施。對佛在世時之兩種僧伽供養布施,此為第一之僧類施。對如來滅後之兩僧伽供養布施,此為第二之僧類施。對比丘之僧伽供養布施,此為第三之僧類施。對比丘尼之僧伽供養布施,此為第四之僧類施。為『如是數之比丘與比丘尼,應由我指名』供養布施,此為第五之僧類施。為『如是數之比丘,應由指名』供養布施,此為第六之僧類施。為『如是數之比丘尼僧伽,應由我指名』供養布施,此為第七之僧類施。

[0268a12] 復次,阿難!於未來世有諸種姓者,雖著袈裟然是惡戒、惡法者,於彼諸惡戒者之間,特指定僧伽以供養布施。如是之時,阿難!我亦言無數無量之僧類施。阿難!然,雖以任何理由,我不言由僧類施比對人施有大果。

[0269a01] 阿難!於此有四種之施清淨。何者為四?阿難!施之由施者為清淨而非由受者。阿難!施之由受者為清淨而非由施者。阿難!施之非由施者為清淨亦不由受者。阿難!施之由施者清淨而亦由受者。

[0269a04] 然者,阿難!如何施之由施者為清淨而非由受者?阿難!茲有施者是具戒善法,而有諸受者是惡戒惡法。阿難!如是者,施是由施者為清淨而非由受者。

[0269a06] 然者,阿難!如何施之由受者為清淨而非由施者?阿難!茲有施者是惡戒惡法而有諸受者,是具戒善法。阿難!如是者,施是由受者為清淨而非由施者。

[0269a08] 然者,阿難!如何施之非由施者為清淨而亦非受者?阿難!茲有施者是惡戒惡法。又有受者是惡戒惡法。阿難!如是者,施乃非由施者為清淨而亦非由受者。

[0269a10] [P.257] 然者,阿難!如何施之由施者為清淨而亦由受者?阿難!茲有施者是具戒善法。又受者亦是具戒善法。——如是者,阿難!施乃由施者為清淨而亦由受者。

[0269a12] 阿難!此等為四種之施清淨。」

[0269a13] 世尊如是說。如是說已,〔大〕師善逝更又如是說曰:

 「是人為具戒   布施惡戒者
  施之得如法   有善欣樂心
  勝信大業果   如是之布施
  施者為清淨   是人為惡戒
  布施具戒者   施之得非法
  有不欣樂心   無信大業果
  如是之布施   受者為清淨
  是人為惡戒   布施惡戒者
  施之得非法   有不欣樂心
  無信大業果   如是之布施
  兩者具不淨   是人為具戒
  布施具戒者   施之得如法
  有善欣樂心   勝信得大果
  我言如是施   實有廣大果
  是人已離貪   布施離貪者
  施之得如法   有善欣樂心
  勝信大業果   我言如是施
  實有廣大果   ——」


【經文資訊】漢譯南傳大藏經第 12 冊 No. 0005 中部經典(第13卷-第16卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依漢譯南傳大藏經所編輯
【原始資料】CBETA OCR,智光法師提供,祥因法師提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo