Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T85n2852_001 入布薩堂說偈文等 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 85 冊 » No.2852 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 2852

入布薩堂說偈文等

 持戒清淨如滿月 身口皎潔無瑕穢
 清淨和合無違諍 爾乃可得同布薩

受水偈文

 八功德水淨諸塵 灌掌去垢心無染
 奉持禁戒無缺犯 一切眾生悉如是

浴籌說偈文

 羅漢聖僧集 凡夫眾和合
 香湯浴淨 布薩度眾生

受香湯說偈文

 香水勳沐澡諸垢 法身具足五分充
 般若圓照解脫滿 群生同會法界融

唱行香說偈文

 戒香定香解脫香 光明雲臺遍世界
 供養十方無量佛 見聞普勳證寂滅

受籌說偈文

 金剛無礙解脫籌 難□□□□□菓
 我今歡喜頂戴受 一切眾生悉如是

還籌偈文

 具足清淨受此籌 具足清淨還此籌
 堅持禁戒無缺犯 一切眾生悉如是

清淨妙偈文

 清淨如滿月 清淨應布薩
 身口業清淨 爾乃同布薩

布薩竟說偈文

 諸佛出世第一快 聞法奉行歡喜快
 大眾和合寂滅快 眾生離苦安樂快


【經文資訊】大正藏第 85 冊 No. 2852 入布薩堂說偈文等
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,陳妙如大德輸入,北美某大德提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo