Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

T04n0219_001 醫喻經 第1卷

CBETA 電子佛典集成 » 大正藏 (T) » 第 4 冊 » No.0219 » 第 1 卷 ▲上一卷 ▼下一卷

 

No. 219

佛說醫喻經

[0802a21] 如是我聞:

[0802a21] 一時世尊在舍衛國中,與苾芻眾俱。是時世尊,告諸苾芻言:「汝等當知,如世良醫,知病識藥,有其四種,若具足者,得名醫王。何等為四?一者識知某病,應用某藥;二者知病所起,隨起用藥;三者已生諸病,治令病出;四者斷除病源,令後不生;是為四種。

[0802a26] 「云何名為識知某病,應用某藥?謂先識知如是病相,以如是藥,應可治療,令得安樂。

[0802a28] 「云何名為知病所起,隨起用藥?謂知其病,或從風起、或從癀起、或從痰起、或從癊起、或從骨節起、或積實所起;知如是等病所起處,隨用藥治,令得安樂。

[0802b03] 「云何名為已生諸病,治令病出?謂知其病應從眼出,或於鼻中別別治療而出,或煙薰水灌鼻而出,或從鼻竅引氣而出,或吐瀉出,或於徧身攻汗而出,乃至身分上下,隨應而出;知如是等病可出處,善用藥治,令得安樂。

[0802b08] 「云何名為斷除病源,令後不生?謂識知病源如是相狀,應如是除,當勤勇力現前作事,而善除斷,即使其病後永不生,令得安樂。如是等,名為四種知病識藥。

[0802b11] 「如來、應供、正等正覺,亦復如是,出現世間,宣說四種無上法藥。何等為四?謂苦聖諦、集聖諦、滅聖諦、道聖諦。如是四諦,佛如實知,為眾生說,而令斷除生法。苦本生法斷故,而老病死憂悲苦惱,諸苦永滅。如來、應供、正等正覺為是利故,宣說如是無上法藥,令諸眾生得離諸苦。諸苾芻,又如轉輪聖王,四兵具足,故得如意自在,如來、應供、正等正覺亦復如是。」

[0802b19] 說此經已,諸苾芻眾,歡喜信受。

佛說醫喻經


【經文資訊】大正藏第 04 冊 No. 0219 醫喻經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,北美某大德提供,釋常諦法師提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo