Skip to Content

公告:漢文大藏經網站已停止更新,請前往下列大藏經網站查閱經文

一般電腦和需要較多功能的使用者,建議瀏覽 cbetaonline

手機、平板與專注閱讀的使用者,建議瀏覽 deerpark

 

N03n0002_003 犍度(第1卷-第10卷) 第3卷

CBETA 電子佛典集成 » 南傳 (N) » 第 3 冊 » No.0002 » 第 3 卷 ▲上一卷 ▼下一卷 前往第

 

[P.137] 第三 入雨安居犍度

(一)

[0185a03] 爾時,佛世尊住王舍城竹林迦蘭陀迦園。爾時,世尊未為諸比丘制定雨時安居。此處彼諸比丘夏時、冬時、雨時盡皆遊行。

(二)

[0185a05] 眾人忿怒、非難:「如何諸沙門釋子冬時、夏時、雨時盡皆遊行,踐踏青草,以害一根之命,多殺小生命耶?彼諸外道其法惡說,亦顧此以求雨時安居,彼鳥等亦顧此作巢樹頂,求雨時安居。然彼沙門釋子等不論冬時、夏時、雨時,盡皆遊行,踐踏青草,害一根之命,多殺小生命。」

(三)

[0185a09] 諸比丘聞彼眾人忿怒、非難。時,諸比丘以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許入雨安居。」

(一)

[0185a11] 時,諸比丘心生思念:「何時應入雨安居耶?」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于雨期許入雨安居。」

(二)

[0185a13] 時,諸比丘心生思念:「入雨安居有幾種耶?」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!有二入雨安居,前時與後時也。前時于頞沙荼滿月之翌日入,後時于頞沙荼滿月一月後入。諸比丘!如是,有二時入雨安居。」

[P.138]

(一)

[0186a02] 爾時,六群比丘入雨安居,雨安居中,亦去遊行。眾人忿怒、非難:「如何諸沙門釋子冬時、夏時、雨時盡皆遊行,踐踏青草,害一根之命,多殺小生命。彼諸外道其法惡說,亦顧此以求雨時安居,彼諸鳥亦顧此而樹頂作巢,求雨時安居。然彼諸沙門釋子,冬時、夏時、雨時盡皆遊行。踐踏青草,害一根之命,多殺小生命。」

(二)

[0186a07] 諸比丘聞彼眾人忿怒、非難。少欲諸比丘忿怒、非難:「如何六群比丘入雨安居,于雨安居中,亦去遊行耶?」彼諸比丘以此事白世尊。時,世尊以此因緣,于此時機說法,告諸比丘曰:「諸比丘!入雨安居未滿三月,或後不住三月者,不得出外遊行,出者墮惡作。」

(一)

[0186a11] 爾時,六群比丘不欲入雨安居。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!不可不入雨安居,不入者墮惡作。」

(二)

[0186a13] 爾時,六群比丘于入雨安居日不欲安居,故意出離住處。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于入雨安居日,不欲入安居者,不得故意出離住處,出者墮惡作。」

(三)

[0187a02] 爾時,摩竭國洗尼瓶沙王欲令延期入雨安居,遣使者至諸比丘處言:「請于次滿月日入雨安居。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!可隨順于王。」

[P.139]

(一)

[0187a04] 爾時,世尊于隨意間住王舍城後,往舍衛城遊行,次第遊行至舍衛城。其時世尊住舍衛城祇樹給孤獨園。爾時拘薩羅國有憂陀延優婆塞,為僧伽建立精舍。遣使至彼諸比丘處言:「請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。」

(二)

[0187a07] 諸比丘曰:「世尊規定未住滿入雨安居三月或後三月者,不得出外遊行。憂陀延優婆塞!于諸比丘住雨安居期間暫待,若出雨安居時則往。若彼急要時,請于彼住處之諸比丘之處,奉獻精舍。」

(三)

[0187a10] 憂陀延優婆塞忿怒、非難:「我遣使者去如何不來耶?我乃施者、作者、僧伽近侍者也。」諸比丘聞憂陀延優婆塞忿怒、非難。時,彼諸比丘以此事白世尊。

(四)

[0187a12] 時,世尊以此因緣,于此時機說法,告諸比丘曰:「諸比丘!若為七種人所請,但許七日事,即許往;未受使者,不然!〔七種人者:〕比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、優婆塞、優婆夷也。諸比丘!為如此七種人所請,許為七日,即許往;未受使者,不然。七日應返。

(五)

[0188a02] 諸比丘!此處有優婆塞,為僧伽建立精舍。若彼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日,即許往;未受請者,不然。七日應返。

(六)

[0188a05] 諸比丘!此處有優婆塞,為僧伽建立平覆屋、建立樓房、建立地窟、建立房舍、建立藏庫、建立勤行堂、建立火堂、建立用房、建立廁所、建立經行處、建 [P.140] 立經行堂、建築水井、建立井堂、建立浴室、建立浴室堂、建立小池、建立廷堂、建立庭園、建立園地。若彼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日,即許往;未受請者,不然。七日應返。

(七)

[0188a10] 諸比丘!此處有優婆塞,為多數比丘……乃至……為一比丘建立精舍、建立平覆屋、建立殿樓……〔同第三 入雨安居犍度五(六)〕……七日應返。

(八)

[0188a12] 諸比丘!此處有優婆塞,為比丘尼僧伽……乃至……為多數比丘尼……乃至……為一比丘尼……乃至……為多數式叉摩那……乃至……為一式叉摩那……乃至……為多數沙彌……乃至……為一沙彌……乃至……為多數沙彌尼……乃至……為一沙彌尼建立精舍、建立平覆屋、建立殿樓、建立樓房、建立地窟、建立房舍、建立藏庫、建立勤行堂、建立火堂、建立用房、建立廁所、建立經行處、建立經行堂、建築水井、建立井堂、建立小池、建立廷堂、建立庭園、建立園地。若彼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受使行事七日間,即許往;未受使者,不然。七日應返。

(九)

[0189a06] 諸比丘!此處有優婆塞,為自己建立住屋……乃至……建立臥處、建立小屋、建塔、建立天幕、建立店、建立店屋、建立殿樓、建立樓房、建立地窟、建立房舍、建立藏庫、建立勤行堂、建立火堂、建立廚房、建立廁所、建立經行處、建立經行堂、建築水井、建立井堂、建立浴室、建立浴室堂、建立小池、建立廷堂、 [P.141] 建立庭園、建立園地。或為其子婚禮、或為其女婚禮、或病、或讀誦名經,若彼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!此經未滅前,即學此經。』或有其他所用、所作,或彼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日,即許往;不受請者,不然。七日應返。

(一〇)

[0189a14] 諸比丘!此處有優婆夷,為僧伽建立精舍。若彼女遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日間,即許往;未受請者,不然。七日應返。

(一一)

[0190a03] 諸比丘!此處有優婆夷,為僧伽建立平覆屋……〔同第三 入雨安居犍度五(六)〕……建立園地。若彼女遣使者至諸比丘處……〔同第三 入雨安居犍度五(一〇)〕……七日應返。

(一二)

[0190a06] 諸比丘!此處有優婆夷,為多數諸比丘……乃至……為一比丘……乃至……為比丘尼僧伽……乃至……為多數之比丘尼……乃至……為一比丘尼……乃至……為多數之式叉摩那……為一式叉摩那、為多數之沙彌、為一沙彌、為多數之沙彌尼、為一沙彌尼……乃至……為自己建立住屋……乃至……建立臥處……〔同第三 入雨安居犍度五(九)〕……或病、或讀誦名經,若彼女遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!此經未滅前,學此經。』或有其他所用、所作,而彼女遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日間,即許往;未受請者,不然。七日應返。

(一三)

[0190a14] 諸比丘!此處有比丘為僧伽……有比丘尼為僧伽……有式叉摩那為僧伽……有沙彌為僧伽……有沙彌尼為僧伽……為多數之比丘……為一比丘……為比丘尼僧伽……為多數之比丘尼……為一比丘尼……為多數之式叉摩那……為一式叉摩那……為多數之沙彌……為一沙彌……為多數之沙彌尼……為一沙彌尼……為自己 [P.142] 建立精舍……〔同第三 入雨安居犍度五(八)〕……建立園地。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『請蒞臨!我欲行布施、聞法、見比丘。』諸比丘!若受請行事七日間,即許往;未受請者,不然。七日應返。」

(一)

[0191a07] 爾時,有一比丘患病。彼遣使者至諸比丘處言:「我病!諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!五種人七日間行事,雖不受請亦許往,何況受請!〔五種人者:〕比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼也。諸比丘!如此五種人七日間行事,雖不受請亦可往,何況受請耶?七日應返。

(二)

[0191a12] 諸比丘!此處有比丘病。若彼遣使者至諸比丘處言:『我病!諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!七日間行事,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我須求病者之食、求看病者之食、求病者之醫藥、問候、看護。』七日應返。

(三)

[0192a02] 諸比丘!此處有比丘生不欣喜。若彼遣使者至諸比丘處言:『我生不欣喜,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之滅不欣喜,令滅〔不欣喜〕而說法。』七日應返。

(四)

[0192a05] 諸比丘!此處有比丘生惡作〔悔疑〕。若彼遣使者至諸比丘處言:『我生惡作,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之除惡作,令除〔惡作〕而說法。』七日應返。

(五)

[0192a08] 諸比丘!此處有比丘生成見。若彼遣使者至諸比丘處言:『我生成見,諸 [P.143] 比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之離成見,令離〔成見〕而說法。』七日應返。

(六)

[0192a11] 諸比丘!此處有比丘,以犯尊法而當別住。若彼遣使者至諸比丘處言:『我以犯尊法而當別住,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與別住,或唱〔表白〕,或加入會眾以滿僧數。』七日應返。

(七)

[0193a01] 諸比丘!此處有比丘當本日治。若彼遣使者至比丘等處言:『我當本日治,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與本日治,或唱〔表白〕,或加入會眾以成滿數。』七日應返。

(八)

[0193a05] 諸比丘!此處有比丘當摩那埵。若彼遣使者至諸比丘處言:『我當摩那埵,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與摩那埵,或唱〔表白〕,或〔加入〕會眾以成滿數。』七日應返。

(九)

[0193a09] 諸比丘!此處有比丘當出罪。若彼遣使者至諸比丘處言:『我當出罪,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與出罪,或唱〔表白〕,或〔加入〕會眾以成滿數。』七日應返。

(一〇)

[0193a13] 諸比丘!此處有比丘欲僧伽為之行羯磨、呵責、依止、驅出、下意、舉罪。若彼遣使者至諸比丘處言:『欲僧伽為我行羯磨,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『如何 [P.144] 使僧伽行羯磨,或令轉而減輕。』七日應返。

(一一)

[0194a03] 或僧伽已為彼行羯磨、呵責……舉罪也。若彼遣使者至諸比丘處言:『僧伽為我行羯磨,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『如何使之正行、從順、免罪,使僧伽停止羯磨。』七日應返。

(一二)

[0194a07] 諸比丘!此處有比丘尼病。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我病!諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我求病者之食、求看病者之食、求病者之醫藥、問候、看護。』七日應返。

(一三)

[0194a11] 諸比丘!此處有比丘尼,生不欣喜。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我生不欣喜,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之滅不欣喜,令滅〔不欣喜〕而說法。』七日應返。

(一四)

[0195a01] 諸比丘!此處有比丘尼生惡作。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我生惡作,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之除惡作,令除〔惡作〕而說法。』七日應返。

(一五)

[0195a04] 諸比丘!此處有比丘尼生成見。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我生成見,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我為之離成見,令離〔成見〕而說法。』七日應返。

(一六)

[0195a07] 諸比丘!此處有比丘尼,犯尊法而當摩那埵。若彼尼遣使者至諸比丘處 [P.145] 言:『我犯尊法而當摩那埵,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與摩那埵。』七日應返。

(一七)

[0195a10] 諸比丘!此處有比丘尼當本日治。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我當本日治,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與本日治。』七日應返。

(一八)

[0195a13] 諸比丘!此處有比丘尼當出罪。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『我當出罪,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令與出罪。』七日應返。

(一九)

[0196a02] 諸比丘!此處有比丘尼,欲僧伽為之行羯磨、呵責、依止、驅出、下意、舉罪。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『欲僧伽為我行羯磨,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『如何使僧伽行羯磨,或令轉而減輕。』七日應返。

(二〇)

[0196a06] 或僧伽已為彼尼行羯磨、呵責……舉罪也。若彼尼遣使者至諸比丘處言:『僧伽已為我行羯磨,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『如何使之正行、從順、免罪,使僧伽停止羯磨。』七日應返。

(二一)

[0196a10] 諸比丘!此處有式叉摩那病。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我病!諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我須求病者之食、求看病者之食、求病者醫藥、問候、看護。』七日應返。

[P.146] (二二)

[0196a14] 諸比丘!此處有式叉摩那生不欣喜……乃至……生惡作……生成見……犯學〔處〕。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我犯學〔處〕,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令〔再〕受學〔處〕。』七日應返。

(二三)

[0197a04] 諸比丘!此處有式叉摩那欲受具足戒。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我欲受具足戒,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令受具足戒,或唱〔表白〕,或〔加于〕眾會以成滿數。』七日應返。

(二四)

[0197a08] 諸比丘!此處有沙彌病。若彼遣使者至諸比丘處言:『我病!諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我須求病者之食、求看病者之食、求病者之醫藥、問候、看護。』七日應返。

(二五)

[0197a12] 諸比丘!此處有沙彌生不欣喜……乃至……生惡作……生成見……欲問有幾歲。若彼遣使者至諸比丘處言:『我欲問有幾歲,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我需詢問、解說。』七日應返。

(二六)

[0198a02] 諸比丘!此處有沙彌欲受具足戒。若彼遣使者至諸比丘處言:『我欲受具足戒,諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令受具足戒,或唱〔表白〕,或〔加入〕會眾以成滿數。』七日應返。

(二七)

[0198a06] 諸比丘!此處有沙彌尼病。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我病!諸尊 [P.147] 者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我需求病者之食、求看病者之食、求病者之醫藥、問候、看護。』七日應返。

(二八)

[0198a10] 諸比丘!此處有沙彌尼生不欣喜……乃至……生惡作……生成見……欲問有幾歲。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我欲問有幾歲,諸尊者!請蒞臨!欲尊者等蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我需詢問、解說。』七日應返。

(二九)

[0198a14] 諸比丘!此處有沙彌尼欲受學〔處〕。若彼女遣使者至諸比丘處言:『我欲受學〔處〕,諸尊者!請蒞臨!欲諸尊者蒞臨。』諸比丘!若行事七日,雖未受請亦許往,何況受請耶?〔且應念:〕『我力令受學〔處〕。』七日應返。」

(一)

[0199a03] 爾時,有一比丘之母生病。彼女遣使者至子處言:「我病!我子!回來!欲子回來。」時,彼比丘心生思念:「世尊規定七種人行事七日,受請者許往,未受請者不然。規定五種人行事七日,未受請亦許往,何況受請耶?我母生病,但非優婆夷,我應如何為之耶?」彼以此事白世尊,〔世尊曰:〕

(二)

[0199a07] 「諸比丘!于七種人若行事七日,未受請亦許往,何況受請耶?〔七種人者:〕比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼、母、父也。諸比丘!如此七種人若行事七日,未受請亦許往,何況受請耶?七日應返。

(三)

[0199a10] 諸比丘!此處有比丘,彼母生病。若彼女遣使者至子處言:『我病!我子!回來!欲子回來。』〔同第三 入雨安居犍度五(二)〕……七日應返。

[P.148] (四)

[0199a12] 諸比丘!此處有比丘,彼父生病。若彼遣使者至子處言:『我病!我子!回來!欲子回來。』……〔同第三 入雨安居犍度六(二)〕……七日應返。

(五)

[0199a14] 諸比丘!此處有比丘,彼兄弟病。若彼遣使者至兄弟處言:『我病!我兄弟!回來!欲兄弟回來。』諸比丘!若行事七日,受請者許往,未受請者不然。七日應返。

(六)

[0200a03] 諸比丘!此處有比丘,彼姊妹生病。若彼女遣使者至兄弟處言:『我病……〔同第三 入雨安居犍度七(五)〕……』七日應返。

(七)

[0200a05] 諸比丘!此處有比丘,彼之親族病。若彼之親族遣使者至比丘處言:『我病!請蒞臨!欲汝蒞臨。』諸比丘!若行事七日,受請者即許往,未受請者不然。七日應返。

(八)

[0200a08] 諸比丘!此處有比丘友病。若彼遣使至諸比丘處言:『我病!諸比丘!請蒞臨!欲諸比丘蒞臨。』諸比丘!若行事七日,受請者許往,不受請者不然。七日應返。」

(一)

[0200a11] 爾時,僧伽精舍朽廢,有一優婆塞于森林斫材,彼遣使者至諸比丘處,言:「若運彼材,我以彼材與之。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!因僧伽事者許往。七日應返。」

[0200a14] ———雨安居誦品終———

(一)

[0201a01] 爾時,于拘薩羅國之一住處有比丘等入雨安居,為猛獸所惱,或遭捕、或遭殺。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,為猛獸所惱,或遭捕、或遭殺。此為障礙應離去,無破雨安居罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,為蛇所惱,或遭咬、或遭殺。此無……罪。

[P.149] (二)

[0201a05] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,為盜賊所惱,或遭掠奪、或遭毆打。此無……罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,為畢舍遮所惱,或為所憑附、或奪精。此無……罪。

(三)

[0201a08] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,其村為火所燒,諸比丘為食所困而疲。此無……罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,其臥具牀座為火所燒,諸比丘為臥具牀座所困而疲。此無……罪。

(四)

[0201a11] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,其村為水所漂,諸比丘為食所困而疲。此無……罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,其臥具牀座為水所漂,諸比丘為臥具牀座所困而疲。此無……罪。」

一〇

(一)

[0201a14] 爾時,于一住處有諸比丘入雨安居,其村為避盜賊而遷移。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許往村所遷移處。」村為二分。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許往多數者處。」多數者無信心、無淨心。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許往有信心、有淨心者處。」

一一

(一)

[0202a04] 爾時,于拘薩羅國一住處,有諸比丘入雨安居,粗、妙之食皆不得滿足,不應所求。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,粗、妙之食皆不得滿足,不應所求。此為障礙應離去,無破雨安居罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,粗、妙之食皆得滿足,能應所求,但不得足量之食。此無……罪。

(二)

[0202a09] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,粗、妙之食得滿足,能應所求,得足量 [P.150] 之食,但不得所應醫藥。此……無罪。諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,粗、妙之食得滿足,應所求,得足量之食,得所應之醫藥,而不得相稱之侍者。此無……罪。

(三)

[0202a12] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,女人引誘彼言:『來!與汝黃金、與妙色金、與田、與土地、與牡牛、與牝牛、與奴僕、與女兒為妻,我為汝妻,勿娶他女。』于此,若比丘心生思念:『世尊說心易變,或障礙我梵行。』應離去,無破雨安居罪。

(四)

[0203a02] 諸比丘!此處有諸比丘入雨安居,淫女誘彼……乃至……年長童女誘彼……黃門誘彼……親族誘彼……國王誘彼……盜賊誘彼……惡人誘彼言:『來!與汝黃金……與女兒為妻,勿娶他女。』于此,若比丘心生思念……無……罪。諸比丘!此處有比丘入雨安居,發見無主之財。于此,若比丘心生思念……無……罪。

(五)

[0203a06] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,見多數諸比丘圖破僧。于此,若比丘心生思念:『世尊說破僧乃最重〔罪〕,于我現前不得有破僧者。』應離去,無破雨安居罪。諸比丘!此處有比丘入雨安居,聞多數諸比丘圖破僧。于此無……罪。

(六)

[0203a09] 諸比丘!于此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數之諸比丘圖破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘是我友,我告彼等言,世尊說破僧乃最重〔罪〕,諸具壽勿悅破僧。彼等不順從我言,不恭敬聽聞。』即應離去。無破安居罪。

(七)

[0203a12] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘圖破僧。于此, [P.151] 若比丘心生思念:『彼諸比丘雖非我友,彼等之友是我友也。我告彼友以言彼等,世尊……』……〔同第三 入雨安居犍度一一(六)〕無……罪。

(八)

[0204a01] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘行破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘是我友也,我言彼等,世尊……』……〔同第三 入雨安居犍度一一(六)〕無……罪。

(九)

[0204a04] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘行破僧。于此若比丘心生思念:『彼諸比丘雖非我友,彼等之友是我友也。我告彼友言彼等,世尊……』……〔同第三 入雨安居犍度一一(六)〕無……罪。

(一〇)

[0204a07] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘尼圖破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘尼是我友也,我告彼諸尼言,世尊說破僧乃最重〔罪〕,諸姊妹勿悅破僧。彼女不順從我言,不恭敬聽聞。』即應離去。無破雨安居罪。

(一一)

[0204a11] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘尼圖破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘尼雖非我友,彼諸尼之友是我友也。我告彼友言彼尼等,世尊……』……〔同第三 入雨安居犍度一一(一〇)〕無……罪。

(一二)

[0204a14] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘尼行破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘尼是我友也,我言彼尼等,世尊……』……〔同第三入雨安居犍度一一(一〇)〕無……罪。

(一三)

[0205a03] 諸比丘!此處有比丘入雨安居,于某甲住處,聞多數諸比丘尼行破僧。于此,若比丘心生思念:『彼諸比丘尼雖非我友,彼諸尼之友是我友也。我告彼友言彼尼等,世尊……』……〔同第三 入雨安居犍度一一(一〇)〕無……罪。」

[P.152] 一二

(一)

[0205a06] 爾時,有一比丘欲于牛舍入雨安居。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許于牛舍入雨安居。」牛舍遷移矣。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許往牛舍處。」

(二)

[0205a09] 爾時,有一比丘于近入雨安居時,欲與旅商俱往。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許于旅商中入雨安居。」爾時,有一比丘于近入雨安居時,欲乘船而往。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!許于船入雨安居。」

(三)

[0205a12] 爾時,諸比丘于樹洞入雨安居。眾人忿怒、非難:「猶如樹神。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!不得于樹洞入雨安居,入者墮惡作。」

(四)

[0205a14] 爾時,諸比丘于樹叉上入雨安居。眾人忿怒、非難:「猶如獵夫。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于樹叉上不得入雨安居,入者墮惡作。」

(五)

[0206a02] 爾時,諸比丘于露地入雨安居。天下雨,或跑至樹下、或跑入拈笆(nimb樹洞。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于露地不得入雨安居,入者墮惡作。」

(六)

[0206a05] 爾時,諸比丘無臥具、牀座入雨安居,為寒冷所困而疲、為炎熱所困而疲。彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!無臥具、牀座不得入雨安居,入者墮惡作。」

(七)

[0206a08] 爾時,諸比丘于納屍堂入雨安居。眾人忿怒、非難:「猶如火葬夫。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于納屍堂不得入雨安居,入者墮惡作。」

(八)

[0206a10] 爾時,諸比丘于傘蓋之下入雨安居。眾人忿怒、非難:「猶如放牛人。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!傘蓋之下不得入雨安居,入者墮惡作。」

[P.153] (九)

[0206a12] 爾時,諸比丘于土缸中入雨安居。眾人忿怒、非難:「猶如外道。」彼等以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!于土缸中不得入雨安居,入者墮惡作。」

一三

(一)

[0206a14] 爾時,舍衛國僧伽相約于雨安居間,不令出家。毘舍佉鹿母之孫到諸比丘處請求出家。諸比丘言:「僧伽相約于雨安居間,不得令出家。且待諸比丘住雨安居,從雨安居出時,即令出家。」時,諸比丘從雨安居出,言毘舍佉鹿母之孫曰:「今可出家!」彼言:「若我已出家,我則欣喜,今我不出家。」

(二)

[0207a04] 毘舍佉鹿母忿怒、非難:「如何如此相約于雨安居間,不令出家耶?何時不可行法耶?」諸比丘聞毘舍佉鹿母忿怒、非難時,彼諸比丘以此事白世尊,〔世尊曰:〕「諸比丘!不得如此相約于雨安居間,不令出家,約者墮惡作。」

一四

(一)

[0207a07] 爾時,具壽跋難陀釋子與拘薩羅國之波斯匿王相約雨安居前,彼往彼住處,于途中見多衣物之二住處。彼生思念:「我當于此二住處住雨安居。如此者可多得衣物。」彼于其二住處住雨安居。拘薩羅國波斯匿王忿怒、非難:「如何跋難陀釋子違反與我之約。世尊豈非以無數方便,呵責妄語,讚歎離妄語耶?」

(二)

[0207a11] 諸比丘聞拘薩羅國波斯匿王忿怒、非難。少欲諸比丘忿怒、非難:「如何 [P.154] 具壽跋難陀釋子違反與拘薩羅國波斯匿王之約耶?世尊豈非以無數方便呵責妄語,讚歎離妄語耶?」

(三)

[0207a14] 時,彼諸比丘以此事白世尊。時,世尊以此因緣令比丘眾集會,問具壽跋難陀釋子曰:「跋難陀!汝違反與拘薩羅國波斯匿王之約,真實耶?」「世尊!真實也。」佛世尊呵責:「愚人!如何汝違反與拘薩羅國波斯匿王之約耶?愚人!我豈非以無數方便呵責妄語,讚歎離妄語耶?愚人!此令未信者不信……〔參照第一大犍度二五(五)〕……」呵責、說法,告諸比丘曰:

(四)

[0208a05] 「諸比丘!此處有比丘相約雨安居前,彼往彼住處,于途中見多衣物二住處。彼生思念:『我當于此二住處住雨安居,如此者可多得衣物。』彼于彼二住處住雨安居。諸比丘!彼比丘失約于〔雨安居〕前,墮惡作。

(五)

[0208a08] 諸比丘!此處有比丘相約雨安居前,彼往彼住處,于外行布薩,半月之次日到精舍,設臥具牀座、調飲食、淨房舍,于是日無事而去。諸比丘!彼比丘失約于〔雨安居〕前,墮惡作。諸比丘!此處有比丘……乃至……于是日有事而離去。諸比丘!彼比丘失約于〔雨安居〕前,墮惡作。

(六)

[0208a12] 諸比丘!此處有比丘……住後二、三日無事而去。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕前,墮惡作。諸比丘!此處有比丘……住二、三日後,有事而去。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕前,墮惡作。諸比丘!此處有比丘……住二、三日後,有七日間行事而離去,彼于外面過七日。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕前,墮惡作。諸比丘!此處有比丘……住二、三日後,有七日間行事而離去。彼于 [P.155] 七日中返。諸比丘!彼比丘因未失約于〔雨安居〕前,無罪。

(七)

[0209a04] 諸比丘!此處有比丘……先行自恣,于七日間行事而離去。諸比丘!彼比丘返或不返其住處。諸比丘!彼比丘因不失約于〔雨安居〕前,無罪。

(八)

[0209a06] 諸比丘!此處有比丘相約雨安居前,彼往彼住處行布薩,半月之次日至精舍,設臥具牀座、調飲食、淨房舍,但于是日無行事而離去。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕前,墮惡作。

(九)

[0209a09] 諸比丘!此處有比丘……有行事,于其日離去……乃至……住二、三日後,無行事而離去……乃至……住二、三日後,有行事而離去……乃至……住二、三日後,有七日間行事而離去,彼于外面過七日。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕前,墮惡作。

(一〇)

[0209a13] ……住二、三日後,有七日間行事而離去,彼于七日內返。諸比丘!彼比丘因不失約于〔雨安居〕前,無罪。……先行自恣,七日間……〔同第三 入雨安居犍度一四(七)〕……無罪。

(一一)

[0210a02] 諸比丘!此處有比丘相約雨安居後,彼欲往彼住處。于外面行布薩,半月之次日到精舍,設臥具牀座、調飲食、淨房舍,是日無行事而離去。諸比丘!彼比丘因失約于〔雨安居〕後,墮惡作。諸比丘!此處有比丘……〔參照第三 入雨安居犍度一四(五)~(一〇)。將『雨安居前』改為『雨安居後』,將『先行自恣』改為『迦底迦月滿月前』。〕約……,無罪。」

[0210a07] 此〔犍度〕攝頌曰:

  入于雨安居   何時與幾何
  中有遊行者   不欲入.故意
  [P.156] 延期.優婆塞   病.母.父.兄弟
  姊妹與親族   比丘友.精舍
  乃至猛獸.蛇   盜賊.畢舍遮
  至火災二種   水漂.村遷移
  多數村施者   粗.妙.所應食
  醫藥並侍者   女人及淫女
  黃門與親族   國王與盜賊
  乃至惡人.財   破僧有八種
  牛舍與旅商   船.洞.並木叉
  露地雨安居   無臥具牀座
  納屍堂.傘蓋   土缸入安居
  僧伽約.違約   于外作布薩
  前雨安居與   雨安居之後
  以應理而行   無行事而去
  有事但離去   二.三.七行事
  先七日去者   返不返無罪
  應聽此諸事   攝頌中要道
  此之犍度中   有五十二事


【經文資訊】漢譯南傳大藏經第 03 冊 No. 0002 犍度(第1卷-第10卷)
【版本記錄】CBETA 電子佛典 2016.06,完成日期:2016/06/15
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依漢譯南傳大藏經所編輯
【原始資料】CBETA OCR,智光法師提供,祥因法師提供
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告


tripitaka | about seo